In dit Deense onderzoek werd een Apgar score < 7 na vijf minuten gerelateerd aan lange termijn uitkomsten van neurologische afwijkingen en cognitieve functies op jongvolwassen leeftijd.

Ehrenstein V, Pedersen L, Grijota M, Lauge Nielsen G, Rothman K, Toft Sørensen H.
Association of Apgar score at five minutes with long-term neurologic disability and cognitive function in a prevalence study of Danish conscripts.
BMC Pregnancy and Childbirth 2009, 9:14
Het volledige artikel uit is kosteloos beschikbaar op Pubmed

In dit Deense onderzoek werd een Apgar score < 7 na vijf minuten gerelateerd aan lange termijn uitkomsten van neurologische afwijkingen en cognitieve functies op jongvolwassen leeftijd. Hiervoor werden dienstplichtige mannen uit de districten Noord Jutland en Viborg geïncludeerd, geboren tussen 1978 en 1983: n = 19559, waarvan 136 (< 1%) bij de geboorte een 5 minuten AS < 7 had. Deze groep onderging een medisch onderzoek en een intelligentietest. De perinatale gegevens waren afkomstig uit het Medical Birth Register. Neurologische afwijkingen werden omschreven als ‘ziekte van het neurologische systeem’. Cognitieve functies werden gemeten met de Boerge Prien Test (BPP), een 78 items bevattende intelligentietest.

De overall prevalentie van neurologische afwijkingen was 2,2% (435/19559), in de groep AS< 7 8,8%, AS 7-9: 2,5% en AS 10 2,2% (referentiegroep). De corresponderende prevalenties van een lage cognitieve functie waren respectievelijk: 34,9%, 27,2% en 25%. De uitkomst AS < 7 was vaker aanwezig in combinatie met andere foetale of partusproblematiek. Na correctie voor confounders was een AS < 7 geassocieerd met een OR van 4.02 (95%CI 2.24-7.24) voor neurologische afwijkingen en een OR van 1.33 (95%CI 0.94-1.88) voor laag cognitieve functies.

Conclusie: een Apgar score < 7 na vijf minuten is consistent geassocieerd met afwijkende neurologische en cognitieve functies op jongvolwassen leeftijd.