Deze Cochrane review vond nog geen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken over de effecten van preconceptie advies bij verminderd vruchtbare vrouwen op de kans om een levend kind te krijgen.

Anderson K, Norman RJ, Middleton P. Preconception lifestyle advice for people with subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD008189.
Directe link naar de samenvatting in de Cochrane Library.

Mutsaerts MA, Groen H, ter Bogt NC et al. The LIFESTYLE study: costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and obese subfertile women to reduce the need for fertility treatment and improve reproductive outcome. A randomised controlled trial. BMC Women’s Health 2010;10:22.
Directe link naar de full text Open Access versie op BioMed Central

Deze Cochrane review vond nog geen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken over de effecten van preconceptie advies bij verminderd vruchtbare vrouwen op de kans om een levend kind te krijgen. De kans om een gezond levend kind te krijgen wordt onder andere beïnvloed door gewicht, dieet, roken, alcohol misbruik, verontreinigde omgeving, infecties, medische conditie, medicatie en medische familiegeschiedenis. Er zijn echter nog geen richtlijnen voor preconceptie advies aan verminderd vruchtbare vrouwen, terwijl dit hen wel zou kunnen helpen om hun leefstijl positief te veranderen om hun kansen op conceptie en een gezonde baby te vergroten.

Nieuw onderzoek kan gaan bijdragen aan richtlijnen voor preconceptie advies aan een deel van de verminderd vruchtbare Nederlandse vrouwen. Dertig procent van hen heeft (extreem) overgewicht. Sinds medio 2009 loopt onder deze vrouwen (18-39 jaar, BMI 29-40 kg/m2) in meerdere Nederlandse centra een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effecten van een gestructureerd leefstijl programma, vergeleken met standaard zorg. Het programma van zes maanden bestaat uit dieet, meer fysieke activiteit en gedragsverandering, en wordt aangeboden aan 285 van de 570 te includeren vrouwen. Primaire uitkomstmaat is een gezonde baby na minimaal 37 weken zwangerschap en vaginale bevalling. Secondaire uitkomsten zijn onder andere zwangerschapsuitkomsten en complicaties, percentage vrouwen dat een vruchtbaarheidsbehandeling nodig heeft, gewicht, kwaliteit van leven en de kosten.