Het partogram en de geschreven rapportage tijdens de baring dragen bij aan het leveren van kwalitatieve intrapartum zorg. Verloskundigen werken vaak lange aaneensluitende periodes met hoge werkbelasting. Er is weinig informatie beschikbaar hoe de duur van een dienst en werkbelasting van de verloskundige een rol spelen bij de kwaliteit van rapportage tijdens de baring

Deze Britse prospectieve observatie studie bestudeerde 61 dossiers naar de associatie tussen de kwaliteit van rapportage door afgestudeerde verloskundigen van vitale functies (bijvoorbeeld tijdstip, POVASI, cortonen, contracties) en het invullen van een partogram tijdens een 12-uur dienst in een geboortekliniek in Noord Londen. Er werd ook gekeken naar de invloed van werkdruk gedurende deze dienst op kwaliteit van rapporteren tijdens het verloop van de dienst, verdeeld in blokken van vier uur (begin–midden-eind).

In de onderzoeksgroep hadden 55 vrouwen een spontane vaginale partus, er waren vijf kunstverlossingen en een sectio caesarea. Naarmate de dienst vordert vermindert zowel de kwaliteit van de rapportage significant (p < .001) en ook het invullen van het partogram (p < .005). Er ontbreken significant steeds meer gegevens naarmate de dienst vordert. Er is geen associatie tussen werkdruk en kwaliteit van rapportage of het tijdstip van de dienst, zoals dag of nacht.

De auteurs concluderen dat de lengte van een dienst effect heeft op de kwaliteit van rapporteren. Omdat rapportage een belangrijk communicatie middel is tussen de verschillende zorgverleners kan het ontbreken van gegevens een negatief effect hebben op de kwaliteit van zorg. Het inbouwen van veiligheidsmaatregelen kan helpen dit te voorkomen of verbeteren.