In Midwifery (juni 2008, 214-225) staan de resultaten van een Zweeds kwalitatief onderzoek onder 15 Eritrese immigrantenvrouwen uit de regio Uppsala.

In Midwifery (juni 2008, 214-225) staan de resultaten van een Zweeds kwalitatief onderzoek onder 15 Eritrese immigrantenvrouwen uit de regio Uppsala. Alle vrouwen waren in het land van oorsprong genitaal verminkt (type 3: infi bulatie, WHO). Pranee Lundberg en Alganesh Gerezgiher zochten een antwoord op de vraag: “Hoe ervaren vrouwen uit Eritrea de gevolgen van hun genitale verminking tijdens de zwangerschap en geboorte?”. Daartoe werd iedere deelnemer thuis of in een aparte ruimte twee maal twee à drie uur geïnterviewd door onderzoekers, die zelf ook immigrant waren.

Tijdens de indringende interviews bleken zes thema’s centraal te staan in de ervaringen van de vrouwen: 1) angst en bezorgdheid voor complicaties 2) extreme pijn en lange termijn problemen, 3) de kennis van zorgverleners met betrekking tot besnijdenissen, 4) ondersteuning van familie en vrienden 5) de-infi bulatie of re-infi bulatie en 6) besluiten tegen besnijdenis van de dochter. De onderzoekers concluderen ondermeer het grote belang van voldoende kennis, vaardigheden en inlevings vermogen bij verloskundigen en gynaecologen in de behandeling van vrouwen met genitale verminkingen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in februari 2008 een bulletin uitgebracht waarin aangegeven wordt wat bij vrouwelijke genitale verminking (VGV) de handelswijze moet zijn van medische beroepsgroepen. De kern van de richtlijn is dat (uitvoering van) vrouwenbesnijdenis niet is toegestaan in Nederland, noch bij meisjes noch bij volwassenen, noch in een instelling noch daarbuiten. Een jaar eerder, in februari 2007, heeft de KNOV haar standpunt over VGV gepubliceerd. Tenslotte wijzen we graag op het artikel ‘Herzien standpunt vrouwenbesnijdenis’ in het juninummer 2007 van het Tijdschrift voor Verloskundigen over de redenen voor herziening en uitbreiding van het standpunt uit 1992. Alle drie de publicaties zijn als PDF beschikbaar op Kennispoort Verloskunde.