Zwangerschapsdiabetes komt vaak voor en verhoogt de kans op negatieve zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind.

Tobias DK, Zhang C, van Dam RM et al. Physical activity before and during pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis. Diabetes Care 2010;34:223-229.
Directe link naar de samenvatting in Diabetes Care

Zwangerschapsdiabetes komt vaak voor en verhoogt de kans op negatieve zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind. Een eerdere meta-analyse liet zien dat behandeling van zwangerschapsdiabetes niet leidde tot vermindering van het risico op negatieve perinatale en neonatale uitkomsten. Dit suggereert dat preventie belangrijk is. Lichaamsbeweging kan zwangerschapsdiabetes mogelijk helpen voorkomen en daarmee ook de vicieuze cirkel doorbreken van zwangerschapsdiabetes, obesitas bij kinderen, obesitas en diabetes bij volwassenen.

Deze systematic review en meta-analyse onderzocht welk bewijs er tot op heden is voor de relatie tussen lichaamsbeweging en het ontstaan van zwangerschapsdiabetes. Twee reviewers werkten onafhankelijk van elkaar en vonden acht verschillende studies, inclusief prospectieve cohortstudies, retrospectieve case-controle studies en cross-sectionele studies. Bij zeven studies werd gekeken naar bewegen voorafgaand aan de zwangerschap en bij vijf naar bewegen in het begin van de zwangerschap.
Lichaamsbeweging voorafgaand aan de zwangerschap was gerelateerd aan een lagere kans op zwangerschapsdiabetes (OR hoogste vs laagste activiteit: 0.45; 0.28-0.75). Ook bewegen in het begin van de zwangerschap was gerelateerd aan een lagere kans op zwangerschapsdiabetes (OR hoogste vs laagste activiteit: 0.76; 0.70-0.83).
Kanttekeningen die bij deze studie gemaakt moeten worden, zijn: zeven van de acht studies zijn in de Verenigde Staten uitgevoerd; de eenheid van lichaamsbeweging varieerde tussen studies (bijv. frequentie van beweging versus energieverbruik); er was heterogeniteit tussen de studies waardoor verschillen in onderzoekspopulaties of -methoden van invloed kunnen zijn geweest op de resultaten.

Deze meta-analyse onderschrijft dat promotie van lichaamsbeweging bij vrouwen van vruchtbare leeftijd een veelbelovende benadering kan zijn ter preventie van zwangerschapsdiabetes en daaraan gerelateerde complicaties bij kinderen van moeders die last hebben gehad van zwangerschapsdiabetes.