Pedersen M, Giorgis-Allemand L, Bernard C. Ambient air pollution and low birthweight: a European cohort study (ESCAPE). Lancet Respir Med 2013; 1: 695-704. DOI:10.1016/S2213-2600(13)70192-9
Directe link naar de volledige versie van het artikel.

Dit onderzoek naar de invloed van de luchtkwaliteit op het geboortegewicht gebruikte data van veertien grote moeder-kind cohort studies uit twaalf Europese landen, waaronder Nederland. De studies leverden informatie op over geboortegewicht, zwangerschapsduur en geslacht  van 74.178 eenlingen die werden geboren  tussen februari 1994 en juni 2011. De onderzoekers gebruikten gegevens over de verkeersintensiteit, schattingen van de  gemiddelde concentratie van fijnstof, de mate van absorptie van fijnstof en de concentratie van stikstofoxiden in de woonomgeving van de zwangeren. Voor fijnstof bestaan verschillende categorieën, afhankelijk van de diameter.  De kleinste fijnstof diameter is  <2,5μm (PM2,5)  . De uitkomstmaat is laag geboortegewicht (LBW <2500 gram à terme).

De gemiddelde concentratie van klein fijnstof (PM2,5) voor de gehele populatie is >15μg/m3. (zie figuur). Een toename van 5μg/m3 in de concentratie van PM2,5 is geassocieerd met verhoogd risico op LBW (OR: 1.18; 1.06-1.33). Ter vergelijking noemen de onderzoekers het verhoogde risico op LBW in deze populatie voor vrouwen die roken (RR: 2.26; 1.89-2.69). De betekenis van de cijfers wordt duidelijker bij de volgende berekening: als de concentratie van PM2,5 tijdens de zwangerschap in deze populatie 10μg/m3 zou zijn dan betekent dat een afname van LBW met 22%, dat wil zeggen 145 gevallen van LBW minder op een totaal van 50.151 pasgeborenen. Ook de verkeersintensiteit in de woonomgeving verhoogt het risico op LBW (OR: 1.08; 1.01-1.11) bij een toename van 5.000 voertuigen per dag. De onderzoekers concluderen dat een substantieel deel van LBW voorkomen kan worden als de luchtvervuiling in Europa afneemt.