Fuglenes D, Aas E, Botten Get al. Why do some pregnant women prefer cesarean? The influence of parity, delivery experiences, and fear Am J Obstet Gynecol 2011;205:45.e1-9.
Directe link naar gratis full text versie in Am J Obstet Gynecol

Europese landen enorm toegenomen, mede doordat er meer aandacht was voor de autonomie van de cliënte en het samen vaststellen van het beleid. Was in Noorwegen het percentage sectio’s 2% in 1970; in 2008 was het 17%. De onderzoekers maakten gebruik van data uit de Noorwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) en de Medical Birth Registry of Norway. Zo kwam men aan informatie over factoren die voorspellend zijn voor de keuze van een sectio: sociodemografische, obstertrische en medische, emotionele factoren en karakteristieken van de zorgverlener. 77.015 vrouwen kregen in de MoBastudie bij 30 weken de stelling: ’als ik kon kiezen zou ik de voorkeur geven aan een sectio’. Vrouwen die deze vraag bevestigend beantwoorden werden in dit onderzoek geïncludeerd: 29.373 nulliparae en 29.508 multiparae.
In totaal prefereerde 6% een sectio; 2,4 % van de nulliparae en 5,1 % van de multiparae. De sterkst voorspellende variabelen waren: slechte ervaring eerdere partus, een sectio in de anamnese en angst voor de partus. Bij deze variabelen varieerde de kans dat er een voorkeur was 20-75%, terwijl zonder voorspellende factoren de voorkeur voor een sectio