Vanaf september 2023 kan de master Verloskunde van start gaan. Met deze op praktijkvraagstukken gerichte master kunnen alle verloskundigen hun vakinhoudelijke kennis verdiepen en het voortouw nemen in het werkveld.

De minister van OCW heeft de macrodoelmatigheid voor de master Verloskunde toegekend. Dit betekent dat de master wordt bekostigd en dat de Toets Nieuwe Opleiding aangevraagd kan worden voor de beoordeling van de kwaliteit. Als dit is voldaan kan de master Verloskunde vanaf september 2023 van start gaan.

Deze wetenschappelijke master, ondergebracht binnen het hbo, is ontwikkeld door de drie verloskunde academies in Nederland (Amsterdam/Groningen, Maastricht, Rotterdam) samen met de KNOV. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de laatste hand aan het curriculum. Meer informatie: https://www.masterverloskunde.nl/