Mode and place of delivery, gastrointestinal microbiota, and their influence on asthma and atopy.
Van Nimwegen FA, Penders J, Stobberingh EE et al., J Allergy Clin Immunol. 2011;128(8) 948-955.e3
Directe link naar de samenvatting in J Allergy Clin Immunol
Directe link naar gratis full text versie van het artikel

Het KOALA-onderzoek, doet weer eens van zich spreken. Dit geboortecohortonderzoek loopt al sinds 2000 en volgt ruim 2.500 Nederlandse gezinnen vanaf de zwangerschap. Het onderzoek richt zich op twee thema’s: ‘Allergie en Astma’ en ‘Groei en Ontwikkeling’.

De onderzoekers hebben door middel van (door ouders ingevulde) vragenlijsten data verzameld over geboorteken merken, leefstijlfactoren en huid-, luchtweg- en darmklachten vanaf de geboorte tot de leeftijd van zeven jaar. Bij ruim duizend baby’s werden een maand na de geboorte ontlastings monsters afgenomen om de samen stelling van darmflora te bepalen. Op de leeftijden van een, twee, en zes tot zeven jaar werden bloedmonsters verzameld om de zogenaamde IgE-waarden te bepalen, die de mate van allergie aanduiden. Deze publicatie toont aan dat thuisgeborenen een lagere kans hebben om allergie en astma te ontwikkelen dan kinderen die in een ziekenhuis ter wereld komen. De verklaring hiervoor is dat de darm van pasgeborenen bij een zieken huisbevalling vaker wordt gekoloniseerd door de bacterie Clostridium difficile. Het onderzoek laat zien dat baby’s waarbij een maand na de geboorte de genoemde bacterie in de darm werd aangetroffen, een verhoogd risico hebben op eczeem en piepende ademhaling gedurende de kinderjaren. Tevens hebben deze kinderen een grotere kans op astma. Vooral bij kinderen met een erfelijke aanleg voor allergie of astma in de familie, zorgt een thuisbevalling voor een lager risico op allergie en astma in vergelijking met een ziekenhuisbevalling. In eerder onderzoek was al een verband aangetoond tussen keizersnede en astmarisico. Deze studie toont nu aan dat het niet zozeer de wijze van bevallen is, maar de plaats van de bevalling die het verschil in risico verklaart.

Bovendien konden de onderzoekers voor het eerst aantonen dat kolonisatie met Clostridium difficile dit verschil verklaart, omdat thuisgeboren kinderen minder vaak met deze bacterie gekoloniseerd worden, en aanwezigheid van deze bacterie in de darmflora gepaard gaat met een hoger risico op eczeem en astma. Het onderzoek geeft inzicht in de rol van de darmflora in het vroege ontstaan van allergie en astma, en de mogelijkheden om deze aandoeningen te voorkomen door tijdig de darmflora bij te sturen.