Roofthooft D, Simons S, Anand K et al. Eight Years Later, Are We Still Hurting Newborn Infants. Neonatology 2014;105:218-226; DOI:10.1159/000357207
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

In het Rotterdamse Erasmus MC-Sophia ondergingen in 2001 neonaten op de NICU gemiddeld 14,3 pijnlijke procedures per dag. Om te zien of dit kon verminderen is onder meer de NIDCAP-methode geïmplementeerd, waarin de zorg aangepast wordt aan het ontwikkelingsniveau van de te vroeg geboren kinderen. Daarnaast zijn richtlijnen ingezet voor (non)farmacologisch pijnmanagement, zoals het gebruik van oraal 24% sucrose-oplossing of analgesie.

Het idee was om beter stil te staan bij elke procedure: is deze echt nodig en moeten we een neonaat ondersteunen? In 2009 zijn van 175 neonaten gedurende veertien dagen gegevens verzameld ten aanzien van verrichte procedures. De neonaten zijn minder dan drie dagen oud bij opname en blijven minimaal 72 uur opgenomen. Het pijnniveau is elke acht uur gemeten met de NRCscale en de COMFORTneo-Scale.

Het totaal aantal procedures is 21.076 in 1.730 ligdagen. Het gemiddelde aantal procedures is gedaald naar 11.4 per neonaat per dag, waarvan 63% het uitzuigen betreft. Van de neonaten krijgt 36,6 % enige vorm van pijnstilling (paracetamol/morfi ne) terwijl dit in 2001 60,3% was. De pijnscores van de neonaten zijn in 88,9% laag tot acceptabel gemeten. Het aantal procedures bij vroeggeborenen is gedaald door het implementeren van de NIDCAP- en (non)farmacologische pijnstillingsprocedures. De auteurs stellen dat verdere reductie van het aantal procedures onmogelijk is. Er kan alleen nog verbetering gezocht worden in andere manieren van pijnstilling tijdens de procedures.