Er is al veel onderzoek gedaan naar angst voor de bevalling. Angst tijdens de zwangerschap, waaronder zorgen over de baby’s gezondheid, is nog maar zelden onderzocht en vaak alleen als nevenuitkomst.

Eide J, Hovengen R, Nordhagen R. Childhood abuse and later worries about the baby’s health in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:1523-1531
Directe link naar de samenvatting in ACTA Obstet Gynecol Scand

Er is al veel onderzoek gedaan naar angst voor de bevalling. Angst tijdens de zwangerschap, waaronder zorgen over de baby’s gezondheid, is nog maar zelden onderzocht en vaak alleen als nevenuitkomst.
In een Noorse studie is onderzocht wat de relatie is tussen seksueel misbruik en/of of fysiek geweld tijdens de jeugd en zorgen over de gezondheid van de baby tijdens de zwangerschap. Er werd gebruik gemaakt van een prospectief cohort van zwangeren van 1999-2006, waarin 43% van alle zwangeren waren opgenomen. De deelnemers vulden bij 17 weken en bij 30 weken zwangerschap een vragenlijst in.

Van de 58.139 deelnemende vrouwen had 7,5% te maken gehad met seksueel misbruik en/of of fysiek geweld tijdens de jeugd: 3,2% seksueel misbruik, 2,1% fysiek geweld, 2,2% beide. Vrouwen die te maken hadden gehad met seksueel misbruik en/of of fysiek geweld tijdens de jeugd hadden een grotere kans op ernstige zorgen over de gezondheid van de baby in vergelijking met vrouwen die er niet mee te maken hadden gehad (gecorrigeerde OR fysiek geweld: 1.62; 1.26-2.08; gecorrigeerde OR seksueel misbruik: 1.30; 1.03-1.64; gecorrigeerde OR beide: 2.10; 1.68-2.62).
Factoren die gerelateerd waren aan zorgen over de baby’s gezondheid waren: burgerlijke staat, misbruik als volwassene, bekkenpijn, kwaliteit van de prenatale zorg, zelfredzaamheid en ervaringen van eerdere bevallingen.
Een bijzonder aspect van deze studie is dat er naar seksueel misbruik en fysiek geweld apart is gekeken. Concluderend kan gezegd worden dat zorgen over de gezondheid van baby’s tijdens de zwangerschap complex zijn en gerelateerd aan vele risicofactoren.