Oxytocine heeft de absolute voorkeur, maar misoprostol is een goed alternatief voor de behandeling van postpartum bloedingen als oxytocine niet voorhanden is. Deze uitkomst van de onderzoeken van Winikoff en Blum (gefinancierd door de Gates Foundation) kan enorme impact hebben op de moedersterfte in ontwikkelingslanden. Wereldwijd is fluxus postpartum de voornaamste veroorzaker van moedersterfte.

Treatment of post-partum haemorrhage with sublingual misoprostol versus oxytocin in women not exposed to oxytocin during labour
Winikoff B, Dabash R, Durocher J et al.
The Lancet 2010;375(9710):210-216
Directe link naar de samenvatting op de website van The Lancet

Blum J et al. Treatment of post-partum haemorrhage with sublingual misoprostol versus oxytocin in women receiving prophylactic oxytocin
The Lancet 2010;375(9710):217-223
Directe link naar de samenvatting op de website van The Lancet

Oxytocine heeft de absolute voorkeur, maar misoprostol is een goed alternatief voor de behandeling van postpartum bloedingen als oxytocine niet voorhanden is. Deze uitkomst van de onderzoeken van Winikoff en Blum (gefinancierd door de Gates Foundation) kan enorme impact hebben op de moedersterfte in ontwikkelingslanden. Wereldwijd is fluxus postpartum de voornaamste veroorzaker van moedersterfte. Een vrouw in een ontwikkelingsland heeft een honderd keer groter risico om aan PPH te overlijden dan een vrouw in de geïndustrialiseerde wereld. Misoprostol heeft als voordeel boven oxytocine dat het eenvoudig toe te dienen, goedkoop en langdurig zonder koeling te bewaren is. En koeling noch ervaren personeel liggen in arme, warme landen voor het oprapen.

In beide trials werden vrouwen met een postpartum bloedverlies van 700 ml ten gevolge van uterusatonie gerandomiseerd. In de trial van Winikov hadden de vrouwen geen oxytocineprofylaxe voor uterusatonie ontvangen tijdens de uitdrijving, in de trial van Blum wel. De vrouwen kregen na randomisatie ofwel 800 µg misoprostol, ofwel 40 IU oxytocine intraveneus toegediend.

In Winikoffs onderzoek stopte misoprostol ongeveer 90% van de bloedingen binnen twintig minuten, oxytocine bij 96% (RR 0.94, 95%CI 0.91-0.98). Wel hadden de vrouwen na misoprostol vaker extra bloedverlies (>300 ml), wat leidde tot lagere Hb’s en meer bloedtransfusies (8% vs 5%; RR 1.35, 95%CI 1.14-1.6). Ook kregen tweemaal zoveel vrouwen uit de misoprostolgroep extra uterustonica toegediend (13% vs 6%). Rillen en koorts kwamen twee tot acht keer vaker voor in de misoprostolgroep. Dit werd als bijwerking door de vrouwen geaccepteerd. In de groep met oxytocineprofylaxe bleek misoprostol net zo effectief voor de behandeling van PPH als oxytocine (89% vs 90%; RR 0.99, 95%CI 0.95-1.04).