Egenberg S, Øian P, Bru LE et al. Can interprofessional simulation training influence the frequency of blood transfusions after birth? Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94:316–323. DOI: 10.1111/aogs.12569
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Fluxus port partum is een belangrijke oorzaak van moedersterfte. Interprofessionele calamiteitentraining wordt steeds vaker ingezet om het omgaan met spoedsituaties te trainen. Mogelijk verminderen deze trainingen ook het ontstaan van substandard care bij de behandeling van een fluxus post partum.

Op de afdeling verloskunde van een Noors ziekenhuis met 4.800 bevallingen per jaar volgen sinds 2010 alle 180 verloskundigen, artsen en verpleegkundigen een jaarlijkse verplichte zes uur durende calamiteitentraining. Daarbij trainen zij ook de handelingen bij een fluxus post partum met een bevallingssimulator (MamaNathalie). De focus ligt op preventie, identificatie en behandeling en daarnaast is er aandacht voor communicatie en leiderschap, evenals reflectie op eigen handelen.

Een effectstudie van deze training vergeleek de hoeveelheid bloedtransfusies post partum in 2009, het jaar voorafgaand aan de eerste training, met die in 2011, het jaar na de introductie van de training. De onderzoekers kozen voor bloedtransfusie als een objectieve maat voor de hoeveelheid bloedverlies post partum en keken daarnaast naar het optreden van chirurgische ingrepen bij de behandeling van fluxus.

Het percentage bloedtransfusies bij een geschat bloedverlies van >500 ml daalde significant van 20,8% (11/534) in 2009 naar 12,3% (67/546) in 2011. Ook ziet men in dezelfde vergelijking minder curettages en embolisaties post partum.

De onderzoekers concluderen dat als gevolg van de training de hulpverleners het bloedverlies accurater inschatten en meer geprotocolleerd werken. Alhoewel causaliteit in dit type onderzoek altijd lastig vast te stellen is lijken de klinische uitkomsten hierdoor verbeterd te zijn.