Deze twee Cochrane reviews werden in 2010 geactualiseerd, zonder dat dit de conclusies van beide reviews veranderde. Antenatale depressie komt voor bij ongeveer twaalf procent van de zwangere vrouwen. Vaak genoemde risicofactoren zijn: laag inkomen, gebrek aan sociale steun, stress of ingrijpende levensgebeurtenissen, en moeizame relaties.

Dennis CL, Ross LE, Grigoriadis S. Psychosocial and psychological interventions for treating antenatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD006309.
Directe link naar de samenvatting in de Cochrane Library

Dennis CL, Allen K. Interventions (other than pharmacological, psychosocial or psychological) for treating antenatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006795. Directe link naar de samenvatting in Cochrane Library

Deze twee Cochrane reviews werden in 2010 geactualiseerd, zonder dat dit de conclusies van beide reviews veranderde. Antenatale depressie komt voor bij ongeveer twaalf procent van de zwangere vrouwen. Vaak genoemde risicofactoren zijn: laag inkomen, gebrek aan sociale steun, stress of ingrijpende levensgebeurtenissen, en moeizame relaties. Antenatale depressie houdt verband met verminderde zorg voor de eigen gezondheid, en mogelijk met daardoor verminderde gezondheid van het kind, en verhoogt het risico op postnatale depressie. Veel vrouwen zijn terughoudend met medicatie tijdens de zwangerschap en geïnteresseerd in psychosociale, psychologische en andere niet-farmacologische interventies.

De eerste review vond slechts één klein, niet generaliseerbaar, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek bij vijftig Amerikaanse vrouwen. Daarin werden positieve effecten gevonden op antenatale depressieve symptomen van interpersoonlijke psychotherapie, vergeleken met ouderschapseducatie. De tweede review vond slechts één gerandomiseerde gecontroleerde studie bij 61 Amerikaanse vrouwen. Daarin werden geen effecten gevonden op antenatale depressie van massage en depressie-specifieke acapunctuur, ieder vergeleken met non-specifieke acapuntuur. Daarom konden beide reviews nog onvoldoende bepalen of psychosociale, psychologische of andere niet-farmacologische therapieën effectief zijn bij antenatale depressie. Beide reviews laten zien dat nader gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar niet-farmacologische behandelingen voor antenatale depressie hard nodig is.