Luyben AG, Wijnen HAA, Oblasser C et al. The current state of midwifery and development of midwifery research in four European countries. Midwifery 2013;29: 17-424
Directe link naar de samenvatting van het artikel

De auteurs beschrijven de ontwikkeling gedurende de laatste twee decennia van verloskundig onderzoek in vier Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Zij wilden begrijpen welke factoren van invloed waren op het ontwikkelingsproces van onderzoek als professionele verloskundige activiteit. De eerste auteur vroeg in ieder land een pionier in verloskundig onderzoek om de nationale ontwikkeling te beschrijven. Dit paste in de constructivistische interpretatieve benadering van deze kwalitatieve collectieve casus studie. Door vergelijking van de subjectieve ervaringsverhalen van de pioniers kregen de onderzoekers inzicht in de beïnvloedende factoren in de vier verschillende landen.

De ICM Workshop in Duitsland in 1989 vormde het startpunt voor verloskundig onderzoek in de vier landen, maar het proces verschilde per land, inhoudelijk en in tijdsverloop. De belangrijkste factoren waren de nationale geschiedenis en kenmerken van de verloskunde, de individuele initiatieven van verloskundige onderzoekers, verbindingen met andere onderzoekdisciplines en de transitie van verloskundige onderwijsprogramma’s in hoger onderwijs. De speciale positie en voorlopersrol van Nederland binnen de landen werd zichtbaar in de officieel beschermde titel van verloskundige, het verloskundige lijn-zorgsysteem en thuisbevallingen, de vierjarige Bachelor of Science opleiding en drie Master opleidingen, de vruchtbare samenwerking tussen beroepsorganisatie en onderzoekers, de Wetenschapscommissie van de KNOV met nationale onderzoekagenda, Midwifery Research Netwerk Netherlands, Kennispoort platform, en twaalf gepromoveerde verloskundigen. Bovendien is van de vier landen Nederland sinds 2010 het eerste land waarin Midwifery Science geïnstitutionaliseerd is met eigen universitaire hoogleraren Midwifery Science. In de vier landen maakt deelname aan onderzoek nu min of meer deel uit van het verloskundig beroep.

De volgende opdracht is het creëren van een eigen profiel en identiteit voor verloskundig onderzoek met een eigen visie op verloskunde en verloskundig onderzoek met geëigende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Andere uitdagingen zijn de toename van academisch gevormde en gepromoveerde verloskundigen, meer kenniscirculatie, en een grotere rol van verloskunde in multidisciplinaire allianties. Hoewel de vier landen in 1989 vertrokken vanuit een gedeelde visie, ontwikkelde verloskundig onderzoek zich als een contextspecifiek fenomeen in relatie tot de nationale kenmerken van verloskunde en onderwijs. Met deze factoren moet rekening worden gehouden in de verdere ontwikkeling van verloskunde als academische discipline op nationaal en internationaal niveau.