De redactie van Kennispoort Verloskunde presenteert voortaan iedere keer een bespreking van een recente wetenschappelijke onderzoekspublicatie. Daarmee hoopt de redactie verloskundigen te stimuleren en te helpen bij het interpreteren van onderzoeksresultaten.

De redactie van Kennispoort Verloskunde presenteert voortaan iedere keer een bespreking van een recente wetenschappelijke onderzoekspublicatie. Daarmee hoopt de redactie verloskundigen te stimuleren en te helpen bij het interpreteren van onderzoeksresultaten. De eerste bespreking betreft een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van T. Lavender en S. Walkinshaw. Zij onderzochten het effect van het gebruik van een 2- versus 4-uurs partogram op het aantal sectio Caesarea en de mate van maternale tevredenheid (zie uitkomsten in tabel). De publicatie ‘Effect of different partogram action lines of birth outcomes’ stond vorig jaar in Obstetrics & Gynecology (Volume 108, pagina’s 295-302) en sluit aan bij de discussie over het nut van ‘active labour’.

De volledige bespreking kunt u hier bekijken:
https://www.kennispoort-verloskunde.nl/research.aspx?doc=423

Tabel: Belangrijkste uitkomsten voor 2- en 4-uursgroep

Uitkomsten enquête

 

2-uursgroep

(n = 962)

4-uursgroep

(n = 967)

RR (95% BI)

 

Tevredenheidscore

< 15 (ontevreden)

72 (7,5)

81 (8,4)

(8,4) 0,89 (0,66 – 1,21)

Uitkomsten klinische data

 

(n = 1.490)

(n = 1.485)

 

Sectio Caesarea

 

136 (9,1)

135 (9,1)

1,00 (0,80 – 1,26)

Actielijn doorkruist

 

854 (57,3)

673 (45,3)

1,27 (1,18 – 1,37)*

 

Genomen acties
(amniotomie en/of oxytocine)

772 (51,8)

624 (42)

 

1,23 (1,14 – 1,33)*

 


Data bij 2- en 4-uursgroepen zijn gegeven als: n (%)

RR = relatief risico; BI = betrouwbaarheidsinterval; * Statistisch significante resultaten.