De eerste helft van 2016 is heel feestelijk begonnen op de afdeling Midwifery Science van de AVAG en het EMGO/VUmc. En daar hadden we goede redenen voor: zo werd de inclusie van de IRIS studie afgerond, de dataverzameling van de COOL studie werd afgerond, bij de INCAS studie is de dataverzameling in volle gang, en het Childbirth Network is van de zomer 2016 van start gegaan!

IRIS studie
De IRIS studie is een grootschalig landelijk stepped wedge cluster-randomised trial waarin onderzocht wordt of twee routinematig aangeboden echo’s in het derde trimester van de zwangerschap de kans op perinatale sterfte en ernstige morbiditeit vermindert. Dankzij alle deelnemende zorgverleners en vooral dankzij alle gemotiveerde deelnemende zwangere vrouwen werd na een jaar hard werken de inclusie van de IRIS studie afgerond. Momenteel wordt door middel van opschoonwerkzaamheden gewerkt aan de bepaling van definitieve inclusiecijfers en gaat de verdere dataverzameling in een hard tempo door. Zie ook www.irisstudie.nl.

COOL studie
De dataverzameling van de COOL studie is begin van het jaar afgerond. Hierin werd onderzocht wat het effect is van continue begeleiding tijdens de baring op het aantal verwijzingen van eerste- naar tweedelijn en op de ervaren continuïteit van zorg en tevredenheid van vrouwen. De baringsuitkomsten worden vergeleken met die van vrouwen die eerder in de deelnemende praktijken zijn bevallen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de laatste loodjes van het definitieve eindrappoort.

INCAS studie
De INCAS studie is een onderzoek naar de effecten van integrale geboortezorg in 6 regionale pilots. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in het effect van integrale zorg op zorguitkomsten, ervaringen van vrouwen (inclusief ervaren continuïteit van zorg) en van zorgverleners en we voeren een economische evaluatie uit. Momenteel is de dataverzameling in volle gang. Zie www.incas2.nl.
Start Childbirth Network
Na de zomer (september 2016) gaat het Childbirth Network van start. Een uniek samenwerkingsprogramma van AVAG en VUmc en verloskundige zorgverleners waarin onderzoek, onderwijs en praktijk hand in hand gaan. Een belangrijk kenmerk binnen het netwerk is cliëntparticipatie.
Binnen het Childbirth Network wordt onderzoek gedaan voor de zwangere vrouw om optimale uitkomsten voor de aanstaande moeder, haar partner, kind en gezin te bevorderen. In dit netwerk zullen academische verloskundige praktijken deelnemen die data verzamelen ten behoeve van onderzoek en onderzoeksresultaten. Onderzoeksresultaten kunnen via korte lijnen direct worden geïmplementeerd in de praktijken via scholing vanuit VUmc/Midwifery Science en AVAG.
Tegelijkertijd kunnen ook vragen vanuit de praktijk worden geïntegreerd in nieuw onderzoek. Bovendien zullen de verloskundige praktijken ook stageplaatsen aan AVAG studenten bieden en zo bijdragen aan de scholing van nieuwe verloskundigen. Op die manier zal een mooie wisselwerking binnen onderwijs, onderzoek en praktijk ontstaan in het Childbirth Network. Binnenkort zullen eerste promotieonderzoeken starten zoals Health Talk Online (‘Ontwikkeling en evaluatie van een module van ervaringsverhalen voor zwangeren en hun partners’.
Lees verder op onze website: http://www.verloskunde-academie.nl/overzicht-lopend-onderzoek/