De kans op het succesvol draaien van een baby in stuitligging kort voor de bevalling wordt niet groter door gebruik van het medicijn Nifedipine.De kans op het succesvol draaien van een baby in stuitligging kort voor de bevalling wordt niet groter door gebruik van het medicijn Nifedipine. Dit blijkt uit onderzoek van zeven Nederlandse ziekenhuizen, gecoördineerd door het AMC. De resultaten zijn door Marjolein Kok et al. gepubliceerd in het augustus-nummer van Obstetrics & Gynecology (112:271-276). Weliswaar lag het succespercentage bij vrouwen die Nifedipine hadden geslikt circa vijf procent hoger dan bij vrouwen die een placebo kregen, maar het is onduidelijk in hoeverre dit effect ook echt aan het medicijn kan worden toegeschreven. De onderzoekers hoopten op een positieve uitkomst, omdat de gangbare bèta-mimetica vaak vervelende bijwerkingen hebben zoals hartkloppingen, opvliegers en hoofdpijn. Bovendien moeten die worden geïnjecteerd, reden waarom vrouwen zo’n versie weigeren. Marjolein Kok verwacht dat er nog winst valt te behalen door betere voorlichting aan zwangere vrouwen. Veel vrouwen met een ‘stuit’ weten niet dat draaiing van de baby mogelijk is en krijgen geen versie aangeboden.