In de december-uitgaven van BMJ (BMJ 2008; 337: a2332) publiceert de Engelse CARE study group de resultaten van een prospectief cohort onderzoek onder ruim 2.600 low-risk zwangeren.

In de december-uitgaven van BMJ (BMJ 2008; 337: a2332) publiceert de Engelse CARE study group de resultaten van een prospectief cohort onderzoek onder ruim 2.600 low-risk zwangeren.

In eerdere studies naar het effect van maternaal cafeïnegebruik op de groei van de foetus werd vooral gekeken naar overmatig cafeïnegebruik (zie ook de afstudeerscriptie ‘Drinkt u ‘m zwart’ cafeïneconsumptie in de zwangerschap. AVM, 2007) Nieuw in dit CARE-onderzoek is het gebruik van een gevalideerde vragenlijst om de cafeïne intake te meten, waarbij niet alleen naar overmatig cafeïnegebruik wordt gekeken.

De meting wordt op drie momenten in de zwangerschap gedaan, zodat de resultaten ook per trimester in beeld gebracht kunnen worden. Het valt op dat 62% van de intake via thee en slechts 14% van de intake via koffie geconsumeerd wordt.
Door middel van biochemische speekselanalyse werd de snelheid van het cafeïnemetabolisme berekend en een onderscheid gemaakt tussen niet-rokers, passieve rokers en rokers.

De uitkomst van het onderzoek is dat cafeïne intake is geassocieerd met een toenemend risico op foetale groeirestrictie, ook als het gecorrigeerd wordt voor roken en alcoholgebruik.
Vergeleken met een gemiddelde dagelijkse intake van <100 mg, dat is ongeveer 1 kop koffie of 2 koppen thee, wordt een odds ratio(OR) van 1,2 (0,9 – 1,6) gevonden voor een intake van 100 – 199 mg/ dag, OR 1,5 (1,1 – 2,1) voor 200 – 299 mg/ dag en OR 1,4 (1,0 – 2,0) voor >300 mg/ dag.
Cafeïne consumptie van >200 mg/ dag wordt geassocieerd met een afname van het geboortegewicht van 60 – 70 gram, toenemend naarmate meer cafeïne gebruikt wordt.

Het blijkt dat de associatie sterker is bij vrouwen met een sneller cafeïnemetabolisme. Omdat de associatie tussen cafeïne consumptie en risico op foetale groeirestrictie voortduurt in de zwangerschap en toeneemt met stijgende hoeveelheden cafeïne, concluderen de auteurs dat vrouwen preconceptioneel en gedurende de zwangerschap geadviseerd moet worden de cafeïne consumptie te beperken tot <100 mg/ dag.