De auteurs hebben een review uitgevoerd naar de impact van obesitas tijdens de zwangerschap op zorgverlening en maternale en perinatale uitkomsten. De review leidde tot enkele aanbevelingen.

Davies GAL, Maxwell C, McLeod L. Obesity in pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2010;110:167-173 Directe link naar de gratis full text versie.

De auteurs hebben een review uitgevoerd naar de impact van obesitas tijdens de zwangerschap op zorgverlening en maternale en perinatale uitkomsten. De review leidde tot enkele aanbevelingen.

In het algemeen dienen vrouwen vóór hun zwangerschap een zo gezond mogelijk gewicht te hebben, en aan het begin van hun zwangerschap de voor hen ideale gewichtstoename vast te stellen: 11,5-16 kg bij een normaal uitgangsgewicht en 7 kg bij obese zwangeren, omdat te grote gewichtstoename de zwangerschapsuitkomsten negatief beïnvloedt. Obese zwangeren dienen daarnaast counseling te krijgen over gewichtstoename, voeding en voedingskeuzes. Tevens dienen obese vrouwen geïnformeerd te worden over hun grotere risico’s op medische complicaties (hart- en vaatziekten, longaandoeningen, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes, obstructieve slaapapneu). Regelmatige lichaamsbeweging tijdens de zwangerschap kan het risico op enkele van die complicaties verminderen. Obese zwangeren hebben ook meer kans op een vroege miskraam (<12 weken) of een spontane abortus. Daarnaast moeten obese vrouwen worden geïnformeerd over het verhoogde risico voor hun kind op aangeboren afwijkingen (vooral neurale-buis defecten), en er moet passende screening worden uitgevoerd. Bij obese zwangeren dient de echo bij 20-22 weken te worden uitgevoerd in plaats van bij de gebruikelijke 18-20 weken, en wordt aanbevolen om al tijdens de zwangerschap analgetische mogelijkheden te bespreken met een anesthesist. Tot slot: obese zwangeren hebben een verhoogde kans op een keizersnede, en het succes van een vaginale bevalling na een keizersnede is verlaagd.

Implementatie van deze aanbevelingen zou leiden tot een beter passende zorgverlening aan obese vrouwen en tot verbeteringen in de communicatie en consultaties tussen de verloskundige zorgverleners. Daarnaast zouden overheden in langdurige nationale informatiecampagnes zwangeren bewust kunnen maken van de waarde van een zo gezond mogelijk gewicht bij het begin van de zwangerschap.