Gomez GB, Kamb ML, Newman LM et al. Untreated maternal syphilis and adverse outcomes of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ2013;91:217–226. Doi:10.2471/BLT.12.107623
Directe link naar de volledige versie van het artikel.

Wereldwijd zijn er jaarlijks 1.86 miljoen gevallen van syfilis tijdens de zwangerschap (schatting WHO 2008). Bij een derde van de vrouwen die prenatale zorg krijgen wordt geen syfilistest aangeboden, hoewel er een bewezen (kosten-)effectieve behandeling is om slechte zwangerschapsuitkomsten te voorkomen. De auteurs van deze review en meta-analyse naar slechte zwangerschapsuitkomsten bij vrouwen met een onbehandelde syfilis en vrouwen zonder syfilis in de zwangerschap includeerden zes case-control studies uit 102 beoordeelde studies. Drie studies uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn van voor 1950, de andere drie studies zijn van na 1980 en uitgevoerd in Zambia, Malawi en Tanzania.

Bij zwangere vrouwen met onbehandelde syfilis (n=1.715) kwam een slechte zwangerschapsuitkomst vaker voor dan bij zwangere vrouwen zonder syfilis (n=22.515): 66,5% versus 14,3%. Voor miskraam en doodgeboorte was het verschil 25,6% versus 4,6%, voor neonatale sterfte 12,3% versus 3% en voor prematuriteit of laag geboortegewicht 12,1% versus 6,3%. Na een zwangerschap met onbehandelde syfilis waren er bij ruim 15% van de neonaten klinische verschijnselen van congenitale syfilis.

De conclusie van de auteurs is dat onbehandelde syfilis in de zwangerschap is geassocieerd met slechte uitkomsten in ruim 50% van de gevallen. Dit is te voorkomen door screening en tijdige behandeling voor zwangere vrouwen wereldwijd mogelijk te maken. Met deze uitkomsten willen de auteurs beleidsmakers doordringen van de noodzaak om geld vrij te maken voor screening.