Kwetsbare kraamvrouwen nemen minder kraamzorg af vergeleken met vrouwen met weinig gezondheidsrisico’s, waardoor het gezond gedrag en de gezondheid van moeder en kind minder bevorderd kunnen worden. Daarnaast is de kraamzorg nog niet altijd afgestemd op wat deze kwetsbare vrouwen precies nodig hebben.

Om inzichtelijk te krijgen wat kraamverzorgenden wel en niet weten over kwetsbare zwangeren en kraamvrouwen en op welke manier de zorg aan kwetsbaren op dit moment is georganiseerd heeft Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het Erasmus MC een vragenlijst ontwikkeld.

Deze digitale vragenlijst zal dit voorjaar (voorjaar 2018) via het Kenniscentrum Kraamzorg landelijk worden verspreid onder meer dan 9000 kraamverzorgenden, intakers en zorgconsulenten. Dit vragenlijst onderzoek maakt deel uit van het grotere onderzoeksproject: ‘De Beste Start voor de Kwetsbare Kraamvrouw en haar Kind’.

Kijk voor meer informatie over dit onderzoeksproject op https://www.kennispoort-verloskunde.nl/jaarindex/beste-start-kwetsbare-kraamvrouw-en-kind/

Voor meer informatie over de kraamzorgvragenlijst kunt u contact opnemen met Dr. Eva Wingelaar-Loomans, senior-onderzoeker bij het Lectoraat Verloskunde en Geboortezorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.