Binnenkort kunnen we getuige zijn van een nieuw hoogtepunt in de verloskundige wetenschap (midwifery science) in Nederland. Marianne Nieuwenhuijze, lector midwifery science aan de Academie Verloskunde Maastricht, is benoemd tot hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde aan Universiteit Maastricht.

Op donderdag 14 oktober om 16.30 uur houdt de kersverse professor haar inaugurele rede. In haar rede gaat ze in op het belang van een goed samenspel tussen ouders en diverse zorgverleners (medisch, maatschappelijk en psychosociaal), en tussen zorgverleners onderling, in het hele proces rondom de geboorte en jong ouderschap.

De titel van haar oratie is:  MIDWIFERY: SAMENSPEL RONDOM DE GEBOORTE

Helaas kan maar een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn bij deze feestelijke plechtigheid. Gelukkig kan iedereen de oratie online volgen via de volgende livestream:

https://youtu.be/TYpd_Gmd584

Marianne Nieuwenhuijze is de tweede verloskundige die hoogleraar wordt aan een Nederlandse universiteit, na prof. dr. Ank de Jonge (Amsterdam UMC). Samen geven zij met deze leerstoelen een gezicht aan de academisering van de fysiologische verloskunde, en bieden ze ruimte aan verloskundigen en anderen voor (promotie)onderzoek in het brede domein van de verloskundige wetenschap. Hoe mooi zou het zijn als ook de universiteiten van de andere opleidingsplaatsen (Rotterdam en Groningen) ruimte gaan bieden aan een verloskundige leerstoel!