Smith CA, Levett KM, Collins CT ea. Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD009514. DOI: 10.1002/14651858.CD009514.
Directe link naar de samenvatting

Veel vrouwen zoeken naar manieren om tijdens de bevalling met pijn om te gaan. In deze Cochrane review werd het effect onderzocht van ontspanningstechnieken, te weten geleide visualisatie, spierontspanning, ademhalingstechnieken, yoga en meditatie. Geïncludeerd werden elf studies (n=1.374) waarin ontspanningstechnieken vergeleken werden met standaardzorg, geen behandeling, andere niet farmacologische behandeling of placebo. Gebruik van ontspanningstechnieken werd geassocieerd met een lagere pijnintensiteit in de latente fase (Mean Difference-MD: -1.25; -1.97 tot -0.53, één studie, n=40), lagere pijnintensiteit in de actieve fase (MD -2.48: -3.13 tot 0.83, twee studies, n=74), hogere tevredenheid over verlichting van de pijn (RR: 8.0; 1.10-58.19, één studie, n=40) en minder kunstverlossingen (RR: 0.07; 0.01-0.50, twee studies, n=86). In studies waarbij het effect van yoga was onderzocht werd bovendien een hogere tevredenheid over de bevalling gevonden (MD: 6.34; 0.26-12.42, één studie n=66) en een kortere ontsluitingsduur (MD: -139.91; -243.72 tot -138.96, één studie, n=83). De voorzichtige conclusie van de auteurs is dat ontspanningstechnieken en yoga een rol kunnen spelen bij verlichting van pijn en afname van kunstverlossingen. In afzonderlijke studies zijn hiervoor aanwijzingen, maar tussen de studies is verschil in toepassing van de technieken.