Een abnormale ontwikkeling van het lymfesysteem is de oorzaak van een verdikte nekplooi bij foetussen. Dit concludeert Mireille Bekker in haar onderzoek From lymphatic development to nuchal translucency, waarmee ze op 23 februari aan het VU medisch centrum promoveerde.

Tot voor kort was de oorzaak van een verdikte nekplooi nog onduidelijk. Bekker vond in muizenembryo’s en humane foetussen een relatie tussen de aanwezigheid van een verdikte nekplooi en een vertraagde of afwijkende ontwikkeling van het lymfesysteem. Dit uit zich door ophoping van vocht in de lymfezakjes in de nek. Deze uitgezette lymfezakjes zijn net als de verdikte nekplooi met de echo waar te nemen.

Normaal gesproken ontstaat het lymfesysteem in de nek uit cellen waaruit ook de bloedvaten ontstaan, de endotheelcellen. Bij embryo’s met bijvoorbeeld het Downsyndroom specialiseren deze cellen niet voldoende tot lymfevaten en blijven zij kenmerken van bloedvaten vertonen. Problemen in de specialisatie van deze primaire endotheelcellen kunnen naast een abnormaal lymfesysteem ook leiden tot andere afwijkingen, zoals hart- en vaatziekten. Inzicht in het ontstaansmechanisme van de verdikte nekplooi kan in de toekomst bijdragen aan de verbetering van de methoden voor prenatale screening.

(Bron: VUmc)

Klik hier voor het onderzoek.