Determants of weight changes during the first 96 hours of life in full-term newborns, Fonseca MJ, Severo M, Barros H et al. Birth 41:2 June 2014. DOI:10.1111/birt.12087
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Het gewichtsverlies van kinderen in de eerste dagen postpartum ligt gemiddeld op 6% van het geboortegewicht. Excessief gewichtsverlies is geassocieerd met dehydratie; insufficiënt (onvoldoende) gewichtsverlies met overvulling en daarmee gepaard gaande risico’s. Ondanks de vastgestelde risico’s, weten we weinig van geassocieerde determinanten van deze extreme gewichtsveranderingen. In Portugal is hiernaar onderzoek gedaan in vijf ziekenhuizen (2005-2006; regio Porto). Participanten komen uit het Portugese Generation XXI Birth Cohort.

Binnen drie dagen post partum zijn moeders geïnterviewd over maternale factoren zoals het eigen geboortegewicht, roken en alcoholconsumptie. Bij de neonaten werd éénmalig een meting van gewichtsverlies gedaan tussen de 6 en 96 uur postpartum. De uiteindelijke onderzoeksgroep bedroeg 1.288 neonaten. De neonaten werden verdeeld in een groep ‘exclusief borstvoeding’ en in een groep ‘fles/gemixte voeding’. De groep die ≥ 4.1 en ≤9.4% afviel is als referentiegroep gebruikt. Afkapwaarde voor excessief gewichtsverlies is ≥ 9.4% (n= 130) en voor insufficiënt gewichtsverlies ≤ 4.1% (n=129). Het gemiddelde gewichtsverlies bedraagt 6,7%.

Het blijkt dat excessief gewichtsverlies positief geassocieerd is met jaren scholing, leeftijd moeder ≥ 40 jaar (OR 3.32; 1.19-3.25), een sectio en behandeling voor hyperbilirubinemie. Insufficiënt gewichtsverlies is positief geassocieerd met een leeftijd 30-34 jaar, een laag geboortegewicht en een combinatie van fles/ gemixte voeding (OR 1.74; 1.13-2.66). Deze resultaten pleiten voor goede voorlichting over het geven van exclusief borstvoeding en alertheid op risicofactoren die teveel of onvoldoende gewichtsverlies beïnvloeden.