De pilotstudie ‘ Arbeid en Gezond zwanger – maak er werk van!’ heeft tot doel het vergroten van kennis van zorgverleners, bedrijfsartsen en werkgevers over arbeidsgerelateerde risico’s tijdens de zwangerschap door het ontwikkelen van een kennismodule, het opstellen van zorgpaden en het uitbreiden van de module Arbeid in het risicoscreeningsinstrument ‘R4U’.

Verondersteld wordt dat 70% van alle zwangere vrouwen betaald werk verricht en dat (geschat) 85% van alle ongewenste zwangerschapsuitkomsten die gerelateerd kunnen worden aan arbeid mogelijk vermijdbaar zijn. Dat maakt dat er op dit gebied een grote winst te behalen is. Het vergroten van de kennis over de relatie tussen arbeidsgerelateerde risicofactoren en ongewenste zwangerschapsuitkomsten, kan bijdragen aan aanpassingen van arbeidsomstandigheden/ werkzaamheden van zwangere vrouwen in risicoberoepen.

Dit jaar (2016) zullen in drie verloskundige contexten binnen het regionaal consortium Zuidwest Nederland de kennismodule, de uitgebreide R4U en de zorgpaden geëvalueerd worden met als doel bevorderende en belemmerende aspecten op te sporen. De zo verzamelde informatie zal gebruikt worden als input voor een landelijke implementatiestudie.
Studenten van Hogeschool Rotterdam participeren in de nulmeting. Daartoe verdiepen zij zich in een aantal aspecten van mogelijke risicofactoren. Zij kijken daarbij niet alleen naar risico’s tijdens de zwangerschap, maar onderzoeken ook de invloed van arbeidsgerelateerde risicofactoren op de vruchtbaarheid van de vrouw en de man.
Meer informatie: a.schonewille-rosman@erasmusmc.nl