Sutcliffe AG, Barnes J, Belsky J et al. The health and development of children born to older mothers in the United Kingdom: observational study using longitudinal cohort data
BMJ 2012;345 doi: 10.1136/bmj.e5116

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

In de westerse wereld neemt het aantal vrouwen dat op latere leeftijd kinderen krijgt toe. Daarmee stijgen de risico’s op o.a. vroeggeboorte, congenitale afwijkingen en perinatale sterfte. De weinige studies naar het effect van ouder zijn van de moeder op hun kinderen geven wisselende resultaten. In Engeland werd de relatie tussen maternale leeftijd en de gezondheid en ontwikkeling van de pasgeboren kinderen onderzocht. Data waren afkomstig uit de Millenium Cohort Study en uit de National Evaluation of Sure Start Study (2001-2007). Alle kinderen geboren in Engeland in een periode van 16 maanden vanaf 2000 werden geïncludeerd: 31.257 kinderen participeerden op de leeftijd van 9 maanden oud, 24.781 kinderen bij 3 jaar oud en 22.504 kinderen bij 5 jaar oud. Data werden verzameld via rapportage door ouders, vaccinatie­programma’s, ‘schade’ of opnames in ziekenhuizen en meten van de taalontwikkeling (Britisch ability scales).

De resultaten geven aan dat het risico voor kinderen om opgenomen te worden in een ziekenhuis, daalde met het stijgen van de maternale leeftijd. Deelname aan vaccinatieprogramma’s steeg juist bij oudere moeders, van 96% (20 jaar) naar ruim 98% (40 jaar). Het BMI van de kinderen was hoger bij jongere moeders, maar dit verschil was niet significant bij correctie voor het maternale gewicht. Er waren minder problemen met taalontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling als moeders ouder waren. De gevonden associaties waren onafhankelijk van persoonlijke- en familiekarakteristieken en van pariteit. De onderzoekers concluderen dat kinderen een betere gezondheid hebben en zich beter ontwikkelen als de moeders ouder zijn.