Veiby G, Engelsen BA, Gilhus NE. Early Child Development and Exposure to Antiepileptic Drugs Prenatally and Through Breastfeeding: A Prospective Cohort Study on Children of Women With Epilepsy. JAMA Neurol. DOI:10.1001/jamaneurol.2013.4290
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Het gebruik van  anti-epileptica door zwangeren heeft effecten op cognitieve, motorische en gedragsontwikkeling van kinderen. In Noorwegen werden ouders uit de Norwegian Mother and Child Cohort Study (1999-2009) benaderd voor deelname aan onderzoek naar epilepsie en medicatiegebruik. Nadat de kinderen geboren waren werden na 6 maanden de onderzoeksgroepen gevormd: 974 kinderen met moeder (503) of vader (471) met epilepsie vormden de onderzoeksgroep. De controlegroep bedroeg 77.770 kinderen.

Er werden gevalideerde vragenlijsten gestuurd over de motorische ontwikkeling (6-18 maanden), motorische en communicatieve ontwikkeling (18 maanden) en taalontwikkeling (36 maanden).

In de epilepsiegroep heeft 44,3 % van de moeders anti-epileptica gebruikt in de zwangerschap. Van vaders hebben 37,6% anti-epileptica gebruikt gedurende 6 maanden voorafgaand aan de conceptie. Kinderen in de epilepsiegroep werden vaker verwezen vanwege een vertraagde ontwikkeling dan in de controlegroep (3.1% versus 1.5%; ns).

Bij 6 maanden hebben 11.5% van de kinderen van moeders uit de onderzoeksgroep problemen met de fijne motoriek t.o.v. 4.8% in de controlegroep; bij kinderen van moeders die meerdere anti-epileptica gebruikten bedraagt dit 25 versus 4.8%. Daarnaast hebben deze kinderen zwakkere sociale vaardigheden: 2.5 versus 10.2%. Van kinderen van vaders met epilepsie of moeders met epilepsie zonder medicatiegebruik komen de uitkomsten overeen met de controlegroep. Advies is om vrouwen die anti-epileptica gebruiken borstvoeding te laten geven vanwege een gunstig effect op de vertraging in de ontwikkeling bij 6 en 18 maanden.