In de Lancet van 17 maart (Vol 369, p. 906) leveren Susan Bewley en Andrew Shennan stevige kritiek op het peer review proces, refererend aan de Term Breech Trial publicatie in 2000. De debatten over deze beroemde studie blijven aanhouden.

Volgens Bewley en Shennan misbruiken de onderzoekers, Hannah et al., de reputatie van de peer review voor hun verdediging. Ze vinden dat de peer review teveel wordt verheerlijkt, terwijl ook de peer review ‘subject to all the pitfalls of any judgement process’ is. De peer reviewers van de Term Breech Trial waren niet unaniem over het besluit om versneld te publiceren. Bewley, destijds één van de betrokkenen, was tegen. Een nadere overweging van de belangrijkste strijdpunten had mogelijk de verdeeldheid in de debatten achteraf verkleind. Medische tijdschriften worden transparanter, om de wetenschappelijke integriteit te vergroten. Misschien is het ook tijd om de peer review transparanter te maken, aldus Bewley en Shannan.

In de databank van Kennispoort Verloskunde staan diverse publicaties over de effecten en waarde van de Term Breech Trial. Meest recent is het proefschrift van Christine Rietbergen, getiteld ‘Term Breech delivery in The Netherlands’ (oktober 2006, Universiteit Utrecht). Zij onderzocht de gevolgen van deze publicatie in Nederland en concludeert dat een geplande keizersnede voordelig is voor het kind in stuitligging. De keerzijde van de medaille is een toename van risico op moedersterfte en morbiditeit, zoals een ernstige bloeding of verwijdering van de baarmoeder bij een volgende baring na keizersnede.

Meer informatie over ‘Term Breech’:


  Aterme stuitligging: onterechte keus voor de electieve keizersnede als standaardbehandeling
Gepubliceerd op 1 okt 2005 , huidige status: Afgerond
In 2000 werden de resultaten van de ‘Term breech trial’ (TBT) gepubliceerd. In deze internationale, gerandomiseerde trial werden bij een aterme stuitligging de morbiditeit en…

  Aterme stuitligging: standaard geadviseerde keizersnede uiteindelijk niet veiliger voor het kind
Gepubliceerd op 1 okt 2005 , huidige status: Afgerond
In oktober 2000 is de ‘Term breech trial’ verschenen, een gerandomiseerde studie naar de verschillen in uitkomsten tussen behandeling met een electieve keizersnede en een…

  Conclusie term breech trial moet worden ingetrokken
Gepubliceerd op 1 mrt 2006 , huidige status: Afgerond
De afgelopen jaren heeft u veel kunnen lezen over de Term Breech Trial, de consequenties ervan en de kritiek erop. In het American Journal of Obstetrics and Gynaecology zet…

  De aterme stuitligging: waarom verschillende cijfers in een tijdschrift?
Gepubliceerd op 1 nov 2005 , huidige status: Afgerond
In het laatste nummer van het TVV verscheen een aantal artikelen over de gevolgen van het veranderde beleid bij stuitligging aterme na het verschijnen van de Term Breech Trial…

  Keizersnee bij stuitligging; zo gek nog niet
Gepubliceerd op 1 mrt 2005 , huidige status: Afgerond
Verslag naar aanleiding van symposium “Keizersnede: de wijze van bevallen in het 3e millennium.” Ondermeer aandacht voor nieuw onderzoek van: – Tweede fase onderzoeksresultaten…

  Sectio caesarea bij à terme stuitligging?
Gepubliceerd op 15 feb 2006 , huidige status: Afgerond
Het verschijnen van de resultaten van de Term Breech Trial heeft geleid tot aanpassing van de richtlijn stuitligging van de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie…

  Stuit/moxa, over de effectiviteit van acupunctuur bij stuitligging
Gepubliceerd op 27 mei 2004 , huidige status: Afgerond
Een stuitligging is vaak niet onomkeerbaar. Maar wat doe je ermee? Een optimale uitgangspositie voor de baring is de hoofdligging….

  Stuitligging – De juiste vragen stellen
Gepubliceerd op 1 mrt 2005 , huidige status: Afgerond
Interview met Professor Marc Keirse. Hij steunde de opzet van de Term Breech Trial, maar besloot er niet aan deel te nemen. Hij is van mening dat deze trial van meet af aan…

  Term breech delivery in The Netherlands
Gepubliceerd op 31 okt 2006 , huidige status: Afgerond
De meest gunstige positie bij de vaginale geboorte van een baby is de achterhoofdsligging, waarbij het foetale hoofd met de kleinste diameter het baringskanaal passeert. De…

  Verloskundige onderzoekt effect van beleidsveranderingen na Term Breech Trial
Gepubliceerd op 1 mrt 2006 , huidige status: Afgerond
Toen de resultaten van de TBT ook in Nederland het beleid beïnvloedden, besloten tweedelijns verloskundige Truus Verburgt en collega’s de effecten ervan in hun kliniek, het…