Klomp T, Manieën J, De Jonge A et al. What midwives need to know about approaches of women towards labour pain management? A qualitative interview study into expectations of management of labour pain for pregnant women receiving midwife-led care in the Netherlands. DOI:10.1016/j.midw.2013.04.013
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Hoe bereiden vrouwen zich voor op bevallingspijn, wat verwachten zij en hoe denken zij om te gaan met bevallingspijn? In deze Nederlandse studie werden interviews afgenomen bij vijftien zwangere vrouwen van vijf verloskundige praktijken in 2009- 2010 in de uitgerekende periode. De vrouwen verschilden in karakteristieken en etniciteit en werden geïnterviewd over hun verwachtingen, tevredenheid en pijnmanagement rondom de bevalling. Er worden drie benaderingen onderscheiden.

Als eerste de ‘pragmatische natuurlijke benadering’ waarbij de vrouw erop vertrouwt dat zij in staat zal zijn om bij een normaal verloop zonder medicinale pijnmedicatie te kunnen bevallen. Ze verwacht dat de bevalling zwaar zal zijn maar dat zij dit aankan. Ze waardeert de mogelijkheid om farmacologische pijnbestrijding te krijgen als dit nodig is.

De tweede benadering is de ‘bewust niet-geïnformeerde benadering’ waarbij de vrouw zo min mogelijk informatie wenst te ontvangen omdat zij bang is dat dit haar angstig zal maken. Ze ervaart de bevalling liever zoals het komt.

De derde benadering is de ‘geplande pijnbehandeling’ waarbij de vrouw vóór de bevalling heeft besloten dat zij medicinale pijnbestrijding wil gebruiken. Verder zijn voorbereiding (behalve bij de bewust niet-geïnformeerde benadering), support en controle/besluitvorming belangrijke thema’s bij de verwachtingen ten aanzien van bevallingspijn management. In de verloskundige praktijk is het belangrijk te weten dat er bij vrouwen verschillende benaderingen bestaan van pijn tijdens de bevalling.