Voor de tweede keer in één jaar tijd promoveert een Leidse onderzoeker op het onderwerp tweelingtransfusiesyndroom (TTS). Na Enrico Lopriore in september 2006 (zie proefschrift in Kennispoort database) was het op 17 april de beurt aan Annemieke Middeldorp.

Artsen in het LUMC voeren sinds 2000 een nieuwe behandeling voor TTS uit. Ze kijken met een kijkbuisje in de baarmoeder en schroeien met laserlicht de ongewenste verbindingen tussen de embryonale bloedvaten dicht. Hierdoor wordt voorkomen dat het ene embryo veel meer bloed krijgt uit de moederkoek dan het andere, om zo de kans op vroeggeboorte te verkleinen.

Annemieke Middeldorp bestudeerde de eerste honderd laserbehandelingen in het LUMC. Vier weken na de bevalling leefde bij 81 moeders tenminste één van hun kinderen nog. De perinatale overleving was statistisch significant beter wanneer behandeling plaatsvond in de vroege Quintero stadia: 95% in stadium 1, 76% in stadium 2, 70% in stadium 3 en 50% in stadium 4. De behandelingsresultaten in het LUMC waren vergelijkbaar met die van gespecialiseerde centra in het buitenland.De bevindingen suggereren dat diagnose en behandeling van TTS in de vroege Quintero stadia tot betere perinatale overleving leidt.

Van de behandeling met laser was uit internationaal onderzoek al bekend dat het effectiever is dan het aftappen van overtollig vruchtwater tot in de 26ste week van de zwangerschap. Middeldorp heeft nu aangetoond dat dit ook geldt voor behandeling na 26 weken, vooral gezien de minder ernstige neonatale morbiditeit. (Bron: LUMC)

Klik hier voor het proefschrift