Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Dowswell T et al. Daily oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;12:CD004736.

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

IJzertekort bij vrouwen kan leiden tot anemie, waardoor ze zich moe voelen, flauwvallen en een grotere kans hebben op infecties. Deze Cochrane review bekijkt het effect van dagelijkse ijzersuppletie voor zwangere vrouwen, alleen of in combinatie met foliumzuur of andere vitamines en mineralen, op allerlei maternale en neonatale uitkomsten. Twee auteurs bepaalden onafhankelijk van elkaar de geschiktheid en nauwkeurigheid van de studies en extraheerden gegevens.

De onderzoekers includeerden zestig (quasi) gerandomiseerde onderzoeken waarvan 43 (ruim 27.400 vrouwen) data leverden voor de meta-analyse om het effect van dagelijkse ijzersuppletie te vergelijken met controles. Een supplement met andere vitamines of mineralen of een placebosupplement diende als controle. Voor enkele uitkomsten was de heterogeniteit hoger dan 50%. Dat wil zeggen dat de opzet en uitkomsten van de afzonderlijke studies verschilden en de resultaten daardoor voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. In vergelijking met controles hadden vrouwen die ijzersupplementen gebruikten minder kans op een baby met laag geboortegewicht (minder dan 2.500 gram; 8,4% versus 10,2% (RR 0.81; 0.68-0.97) op maternale anemie (RR 0.30; 0.19-0.46) en op ijzertekort na 37 weken zwangerschap (RR 0.43; 0.27-0.66).

Het effect van ijzersuppletie op andere neonatale uitkomsten was onduidelijk. Hoewel het verschil tussen de groepen niet statistisch signi cant was, rapporteerden vrouwen die ijzersupplementen ontvingen (minimaal 60 mg per dag) vaker bijwerkingen dan controles, zoals constipatie, misselijkheid, overgeven, diarree en verhoogd risico op hoge (meer dan 130g/L) hemoglobine concentraties na 37 weken zwangerschap. De auteurs concluderen dat prenatale dagelijkse ijzersuppletie de kans vermindert op een laag geboortegewicht en maternale anemie of ijzertekort tijdens de zwangerschap. Nader onderzoek is gewenst naar het optreden en de gevolgen van hoge hemoglobine concentraties om uitspraak te kunnen doen over optimale doseringen en voorschriften voor routinematige ijzersuppletie.