Adems J, Frawley J, Steel A et al. Use of pharmacological and non-pharmacological labour pain management techniques and their relationship to maternal and infant birth outcomes: examination of a nationally representative sample of 1835 pregnant women. Midwifery 2015;  DOI:10.1016/j.midw.2014.12.012
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Informatievoorziening over pijnmedicatie durante partu moet altijd gaan over zowel non-farmacologische als farmacologische pijnmedicatie zodat vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken. Dit is de uitkomst van een studie uit Australië die in 2010  1.835 zwangeren ïncludeerde vanuit het databestand van Austalian Longitudinal Study on Woman’s Health (ALSWH). Vrouwen werden bevraagd over hun gezondheid de afgelopen drie jaar en gezondheidsklachten de afgelopen 12 maanden. Daarnaast werd het gebruik van pijnmedicatie bij de bevalling geregistreerd.

Vrouwen die ademtechnieken, massage of douche/bad gebruiken hebben meer kans op een vaginale kunstverlossing maar geven vaker langer dan zes weken borstvoeding dan vrouwen die deze technieken niet toepassen. Vrouwen die pethidine of een epiduraal krijgen hebben significant minder kans dat de borstvoeding langer dan zes weken duurt (resp. 41% en 32%).

Een vaginale kunstverlossing wordt vaker toegepast bij het gebruik van ademtechnieken, massage, douche/bad en lachgas gebruik. Deze technieken om de pijn te verminderen geven, evenals acupunctuur/acupressuur, meer kans op een perineumruptuur.

Het gebruik van epiduraal en vaginale kunstverlossing verhoogt significant de kans op opname van een kind op de NICU met resp. OR 3.38 en OR 7.27. Kinderen van vrouwen die douche/bad gebruiken als ondersteuning bij de baring hebben 58%  minder kans op opname op de NICU dan kinderen van vrouwen zonder deze interventie. Deze studie geeft vooral inzicht in de voor- en nadelen van non-farmacologische pijnstilling.