Olander EK, Atkinson L. Obese women’s reasons for not attending a weight management service during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; DOI:10.1111/aogs.12195 Directe link naar de samenvatting van het artikel Een recente meta-analyse rapporteerde de voordelen van interventies om gewichtstoename te beperken bij vrouwen met obesitas (BMI vanaf 30) tijdens de zwangerschap. Echter, in de dagelijkse verloskundige zorg blijken deze vrouwen vaak niet in te gaan op uitnodigingen voor interventies. Daarom onderzochten de auteurs in deze kwalitatieve studie de redenen om niet deel te nemen aan een groepsinterventie ter beperking van gewichtstoename in de zwangerschap. De interventie vond plaats in een multiculturele wijk in een niet nader genoemde stad in Engeland. De vrouwen kregen op werkdagen in zes wekelijkse sessies van twee uur dieetadviezen en bewegingsoefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Voor de interventie waren 97 vrouwen uitgenodigd. De onderzoekers benaderden 29 van de 55 vrouwen die deelname hadden geweigerd. Zestien vrouwen stemden toe in een telefonisch interview van 5-15 minuten. Zes vrouwen waren voor het eerst zwanger, elf vrouwen hadden een partner, de leeftijd varieerde van 19-38 jaar en er was variatie in etnische afkomst. Uit de thematische analyses van de transcripten kwamen twee hoofdthema’s: praktische belemmeringen en gebrek aan motivatie. De meest voorkomende praktische belemmeringen waren de lastige locatie en tijd (overdag op werkdagen), en het gevoel niet te kunnen verzaken op het werk naast alle andere medische afspraken tijdens de zwangerschap. Praktische belemmeringen die vooral verband hielden met de zwangerschap waren verminderde mobiliteit en zich lichamelijk onwel voelen. Enkele vrouwen waren niet geïnteresseerd in de interventie. Hun reden daarvoor was meestal dat ze zich niet bezig wilden houden met bezorgdheid om hun, onvermijdelijke, gewichtstoename, maar vooral wilden genieten van hun zwangerschap. Sommige vrouwen hadden moeite om voor zichzelf en hun werkgever een obesitas probleem in relatie tot de zwangerschap te erkennen. De auteurs overwegen dat dergelijke interventies mogelijk beter buiten werktijd kunnen worden aangeboden of in een andere vorm, bijvoorbeeld individueel, thuis, telefonisch of digitaal. Ook vinden zij het nodig dat zorgverleners vrouwen met obesitas goed uitleggen waarom het belangrijk is om gewichtstoename te beperken.