Wahabi HA, Alzeidan RA, Esmaeil SA. Pre-pregnancy care for women with pre-gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2012;12:792

Directe link naar de full text versie van het artikel

Deze review onderzocht de effectiviteit en veiligheid van preconceptiezorg ter vermindering van aangeboren afwijkingen en perinatale sterfte bij vrouwen met diabetes mellitus type I of II. De preconceptiezorg bestond uit gezondheidsbevordering, glycemische controle of opsporing en behandeling van diabetes-gerelateerde complicaties. De 21 geïncludeerde studies verschilden van opzet: gecontroleerde studie (n=1), prospectief cohort (n=13), retrospectief cohort (n=6), case-control (n=1).

Uit de meta-analyse van de dertien prospectieve cohortonderzoeken (totaal n=3.411) blijkt dat preconceptiezorg bij vrouwen met diabetes leidt tot afname van het aantal aangeboren afwijkingen van 7,4% naar 1,9% (RR 0.25; 0.16-0.37). Data van zes studies samen (n=1.691) vertoonden een afname van perinatale sterfte gerelateerd aan preconceptiezorg bij vrouwen met diabetes (RR 0.34; 0.15-0.75). Dit was niet geheel onverwacht aangezien bij vrouwen met diabetes de perinatale sterfte deels veroorzaakt wordt door aangeboren afwijkingen en vroeggeboorte; en preconceptiezorg heeft een positieve invloed op deze beide complicaties.

De review liet ook een verlaging zien van het hemoglobine A1c-gehalte in het eerste trimester van de zwangerschap van gemiddeld 1.92%. Eerder onderzoek heeft een verband aangetoond tussen hemoglobine A1c en zowel aangeboren afwijkingen als perinatale sterfte. Uit de case-control studie bleek dat preconceptioneel gebruik van multivitaminen als losstaande interventie niet effectief is in het terugdringen van het aantal aangeboren afwijkingen (OR 0.15; 0.00-1.99). Deze review benadrukt het belang van integratie van preconceptiezorg in de gebruikelijke zorg voor vrouwen met diabetes in de vruchtbare leeftijd. Zo kunnen ook vrouwen worden bereikt die ongepland zwanger worden.