Bij een Amerikaans onderzoek onder tienerzwangeren (2004) heeft prenatale zorg in groepsverband (groepszorg) een gunstig effect op geboortegewicht, prematuriteit en tevredenheid.

Wedin K, Molin J, Crang Svalenius EL. Group antenatal care: new pedagogic method for antenatal care – a pilot study. Midwifery 2010; 26: 389-393. Directe link naar de samenvatting in Midwifery

In Zweden houdt de groepszorg in: een groep van zes cliënten waar prenatale controle, zwangerschapseducatie en discussie worden geïntegreerd in bijeenkomsten van twee uur. Tijdens het tweede uur besteedt de verloskundige ongeveer tien minuten per cliënt aan controles. Elke cliënt heeft meer tijd met de verloskundige, de verloskundige bespaart drie uur per cliënt. Deze tijd gebruikt zij om extra consulten te plannen voor cliënten die dat nodig hebben. In het onderzoek krijgen 45 cliënten groepszorg (interventiegroep) en 85 cliënten standaardzorg plus deelname aan zwangerschapseducatie (controlegroep). Een vragenlijst wordt na de postpartum periode ingevuld en zes maanden later volgt een telefonisch interview. De respondenten die groepszorg krijgen vinden dat ze meer invloed hebben op wat er besproken wordt. Beide groepen zijn tevreden met de zorg en met de tijd die besteed wordt aan hun eigen vragen. Zes maanden post partum is er verschil in sociaal netwerk: vrouwen uit de interventiegroep hebben meer en vaker contact met elkaar dan vrouwen uit de controlegroep. Uit de antwoorden blijkt dat verloskundigen dezelfde onderwerpen met cliënten bespreken als dertig jaar geleden. Deze benadering is mogelijk verouderd: de huidige generatie heeft behoefte aan hulp bij selecteren en op waarde schatten van de informatie die ze zelf via internet vinden.