Veel vrouwen die stopten met roken tijdens de zwangerschap, beginnen daar nadien weer mee. Deze studie kijkt naar het verschil in effect tussen 2 verschillende begeleidingsmethoden in de eerste 24 weken post partum die er op gericht zijn het opnieuw starten met roken te voorkomen.

De eerste begeleidingsmethode, STARTS (Strategies To Avoid Returning To Smoking), biedt gericht begeleiding t.a.v. de onderwerpen: gevoelstoestand, stress en gewicht. De tweede methode was net zo ondersteunend in tijd en aandacht, maar had geen focus op deze onderwerpen.

Zwangere vrouwen die recent zijn gestopt met roken en die de intentie hebben om blijvend te stoppen (n=300) werden in het derde trimester van de zwangerschap geïncludeerd en gelijk verdeeld over beide behandelmethoden. De behandeling startte direct post partum.

Van de totale onderzoeksgroep was na 12 weken nog 38% gestopt met roken, na 24 weken 33,7% en na een jaar 24%. Dit werd gemeten met biochemische markers. Er was geen significant verschil tussen beide behandelmethoden. Zelf gerapporteerde depressieve klachten en ervaren stress verminderden over de tijd en waren niet significant verschillend tussen de methodes.

Wel liet dit onderzoek zien dat vrouwen met meer depressieve klachten en meer ervaren stress een grotere kans hadden terug te vallen in hun oude rookgedrag. Alhoewel er geen verschil is gevonden tussen de twee behandelmethoden en veel vrouwen weer gaan roken, stellen de onderzoekers dat de proportie vrouwen dat na een jaar nog gestopt is hoog is in vergelijking met andere studies. Dit biedt mogelijkheden voor vervolgstudies.