Non-invasive diagnosis and managemnent of ectopic pregnancy, Norah van Mello, UvA-AMC, 30 oktober 2013
Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Op dezelfde dag als Femke Mol, promoveerde ook Norah van Mello aan de UvA op het thema buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Zoals hierboven te lezen valt, wordt er in de ‘zware’ gevallen geopereerd, maar bij ‘lichte’ buitenbaarmoederlijke zwangerschappen bestaat de standaardbehandeling uit toedienen van het medicijn methotrexaat. Dit middel breekt de zwangerschap af en heeft een forse kans op bijwerkingen.

de studie kregen 41 vrouwen een enkele dosis methotrexaat en voor 32 vrouwen gold een afwachtend beleid. Van Mello stelde vast dat de behandeling met methotrexaat geen voordelen biedt. Gewoon afwachten bij de groep vrouwen met een niet-ernstige buitenbaarmoederlijke zwangerschap geeft doorgaans dezelfde uitkomst als een behandeling met het medicijn: de zwangerschap verdwijnt spontaan.