Twin Anemia Polycythemia Sequence, Femke Slaghekke, Universiteit Leiden, 28 oktober 2014

Niet slecht, als een deel van je promotie-onderzoek gepubliceerd wordt in The Lancet. Het overkwam Femke Slaghekke van het LUMC in juni met haar publicatie over een betere behandeling voor het tweelingtransfusiesyndroom (TTS). Het volledige verhaal is te lezen in haar proefschrift, waarop ze 28 oktober promoveerde.

TTS komt voor bij circa tien procent van de eeneiige tweelingen die de placenta delen. Op het placentaoppervlak zijn bloedvatverbindingen die de twee bloedsomlopen met elkaar verbinden. Wanneer de ene foetus meer bloed geeft aan de andere foetus, kan het tweelingtransfusiesyndroom (TTS) ontstaan. De ene helft van de tweeling krijgt dan te veel bloed, de andere te weinig. Zonder behandeling overlijden de meeste tweelingen aan TTS. Jaarlijks behandelt het LUMC als enige centrum in Nederland ongeveer vijftig tweelingen met TTS. De gangbare ingreep is een laserbehandeling waarbij de verbindingen één voor één worden gelaserd. Echter, in circa 14% van de gevallen komt TTS terug en bij 13% ontstaat Tweeling Anemie Polycythemie Sequentie (TAPS), een aandoening waarbij de ene helft bloedarmoede krijgt, en de andere te dik bloed. Beide gevallen kunnen ernstige gevolgen hebben, van hartfalen en slechte doorbloeding tot sterfte.

Om recidief TTS en TAPS te voorkomen bedachten onderzoekers in het LUMC een aanvullende laserbehandeling, de Solomontechniek. Hierbij worden de circulaties van de twee foetussen gescheiden. Na de standaard laserbehandeling wordt er nog een streep getrokken tussen de gelaserde punten op het placenta-oppervlak. Zo worden ook de kleine, onzichtbare verbindingen tussen de foetussen gedicht.

Samen met vier andere Europese centra vergeleken de onderzoekers de nieuwe Solomontechniek met de standaardbehandeling bij 137 tweelingparen. Zij zagen dat de kans op terugkerende TTS afneemt van zeven procent in de standaardgroep naar één procent met de Solomontechniek. De kans op TAPS neemt af van zestien procent naar drie procent. De Solomontechniek had geen direct effect op de overleving, maar liet wel minder ziekte bij de pasgeborenen zien. De Solomontechniek is gemakkelijk te leren voor artsen die de standaard laserbehandeling al toepassen, en lijkt geen nadelen te hebben. De overleving was in beide behandelgroepen gelijk. Bij 65% van de TTSzwangerschappen overleven beide kinderen, bij 20% blijft maar een van de twee in leven, en bij 15% van de TTS-zwangerschappen halen beide kinderen het niet. Overlijden na laserbehandeling kan diverse oorzaken hebben, zoals de slechte foetale conditie door TTS, vroeggeboorte en infecties. (bron:LUMC)