Ongeveer 20% van de vrouwen die eerder een ernstige zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) heeft gehad, ontwikkelt bij een volgende zwangerschap opnieuw zwangerschapsvergiftiging. Om dit risico te verkleinen, krijgen zij het advies om elke avond 1 tablet aspirine (een bloedverdunner in tabletvorm) in te nemen. Echter, ondanks behandeling met aspirine, krijgen sommige vrouwen opnieuw zwangerschapsvergiftiging. In het proefschrift van Carolien Abheiden, arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog, zocht zij naar mogelijke oorzaken hiervoor. Uit haar onderzoek blijkt dat een kwart tot bijna de helft van de vrouwen aspirine niet op de juiste manier inneemt (therapieontrouw). Het onderzoek laat zien dat therapietrouw voor aspirine in de zwangerschap niet zomaar aangenomen mag worden. Op 16 mei promoveerde Abheiden aan de Vrij Universiteit in Amsterdam.

Abheiden heeft naar mogelijke verklaringen gezocht voor een herhaalde zwangerschapsvergiftiging, ondanks preventieve behandeling met aspirine. Aspirine zou moeten zorgen voor een betere aanleg van de placenta. Aspirineresistentie, waarbij aspirine mogelijk minder goed werkt, zou een rol kunnen spelen. Zowel bij vrouwen die eerder zwangerschapsvergiftiging gehad hebben (maar tijdens het onderzoek niet zwanger waren) als bij zwangere vrouwen vond Abheiden geen verband tussen aspirineresistentie en zwangerschapsvergiftiging.Een andere reden voor het alsnog krijgen van zwangerschapsvergiftiging zou kunnen zijn dat een deel van de vrouwen de aspirine niet goed innemen. Aan de hand van vragenlijsten heeft Abheiden gekeken of zwangeren wel therapietrouw zijn aan aspirine. Hieruit blijkt dat ongeveer 21% tot 46% van de vrouwen aspirine niet inneemt zoals voorgeschreven.

Daarnaast bekeek Abheiden, samen met gynaecologen en hematologen uit binnen- en buitenland, of laag-moleculair-gewicht heparine (een injectie die zorgt voor antistolling van het bloed), eventueel naast het gebruik van aspirine, kan helpen om zwangerschapsvergiftiging te voorkomen. Door de gegevens van acht grote internationale onderzoeken samen te voegen, kan de conclusie worden getrokken dat laag-moleculair-gewicht heparine de kans op zwangerschapsvergiftiging over het algemeen niet verkleint. Een uitzondering hierop zijn vrouwen die eerder een placenta-loslating hebben gehad. Deze vrouwen bleken wel baat te hebben bij laag-moleculair-gewicht heparine. Dit betrof een kleine groep vrouwen.