Health professionals and maternal health in Malawi: mortality and morbidity at district level, Joghum Jan Beltman, VUmc, 11 april 2013
Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Voor het terugdringen van moedersterfte is er nog een lange weg te gaan, zo blijkt uit het proefschrift van Jogchum Beltman. Hij onderzocht ziekte en sterfte van moeders in een district in Malawi en vergeleek de dit met internationale data. De VN stelden zich in 2000 een reductie ten doel van 75% in 2015 ten opzichte van het niveau van 1990. Volgens onderzoek van Beltman lijkt het erop dat de moedersterfte in Malawi tussen 1989 en 2006 eerder toe- dan afnam, van 409 tot 558 sterfgevallen per 100.000 levend geborenen.

Beltman bedacht lokale interventies die kunnen bijdragen tot een vermindering van moedersterfte. Een zo’n interventie is de introductie van ‘human rights’ in de kliniek. Schendingen van mensenrechten op verloskamers komen zeer veelvuldig voor en zijn medeverantwoordelijk voor het lage aantal institutionele bevallingen. Circa 80% van de vrouwen in Afrika bezoekt een verloskundig spreekuur, terwijl slechts 45% (6-86%) professionele ondersteuning bij de bevalling zoekt.

Beltman pleit ervoor om de zwangere patiënte weer terug te krijgen in de kliniek en haar daar waardig te laten bevallen. Daarbij gaat het om heel praktische zaken als het waarborgen van de privacy van de aanstaande moeder tijdens de bevalling in aanwezigheid van haar eigen begeleiders en naasten. Een ander voorbeeld is het stimuleren van haar actieve deelname aan het bevallingsproces, zoals het kiezen van de gewenste baringshouding. Vriendelijkheid en respect tonen zijn helaas verre vanzelfsprekend. Evenals het verwelkomen en begeleiden van alle zwangeren, juist de allerarmsten. Doordat zij zich niet welkom en minderwaardig voelen, wenden zij zich af van professionele geboortezorg. Dit zijn de ‘Malawiaanse toestanden’, maar Beltman concludeert dat een menswaardige behandeling voor zwangere nietwesterse immigranten in Nederland helaas ook geen vanzelfsprekendheid is.