Iedere promovendus droomt van spraakmakende onderzoeksuitkomsten, maar voor slechts weinigen wordt dit bewaarheid.

Management of gestational hypertension and mild pre-eclampsia at term
Corine Koopmans
12 januari 2011, Rijksuniversiteit Groningen
De volledige versie van het proefschrift is hier te vinden op Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen)

Iedere promovendus droomt van spraakmakende onderzoeksuitkomsten, maar voor slechts weinigen wordt dit bewaarheid.
Wat dat betreft mag Corine Koopmans niet klagen. In september 2009 verscheen haar hoofdartikel over het versneld inleiden bij à terme zwangerschapshypertensie of milde pre-eclampsie in The Lancet. Daarin werd geconcludeerd dat versneld inleiden de kans op complicaties bij de moeder verkleint. De conclusies van de Hypitat-studie leidden nationaal en internationaal tot aanpassing van de standaarden voor de behandeling van zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk na 37 weken zwangerschap. In Nederland heeft de landelijke samenwerking aan het onderzoek al geleid tot een stijging van het percentage inleidingen bij deze groep vrouwen van 58% naar 67%, en is het percentage vrouwen met een ernstige complicatie ten gevolge van een verhoogde bloeddruk afgenomen van 0.85% tot 0.19%.
Op 12 januari 2011 promoveerde zij in Groningen, wat tevens de aanleiding was voor een symposium van de gehele Hypitat-onderzoeksgroep van het Verloskundig Consortium.

De onderzoeksopzet was ook al spraakmakend te noemen.
De Hypitat-studie was namelijk wereldwijd de eerste studie waarbij het lot bepaalde of vrouwen ingeleid zouden worden of dat er gekozen werd voor een afwachtend beleid. In totaal 756 zwangere vrouwen gaven hun schriftelijke toestemming voor deze ongebruikelijke werkwijze. Daarvan werden er 377 gerandomiseerd voor inleiden en 379 voor afwachten. De zwangerschapsduur was in de inleidgroep gemiddeld een week korter dan in de afwachtgroep.
Het bleek dat de kans op complicaties bij de bevalling daalde van 44 naar 31 procent, als de bevalling werd opgewekt.
Ook het aantal keizersnedes nam af, terwijl de gezondheid van het kind hetzelfde was. Inleiding van de baring was gemiddeld 831 euro per patiënt goedkoper. In het septembernummer van het Tijdschrift voor Verloskundigen heeft Corine Koopmans de studie nog eens uitvoerig beschreven. Inmiddels is de vervolgstudie, Hypitat-II, van start gegaan. Doel is om te onderzoeken wat de effecten zijn van inleiden versus afwachten tussen de 34 en 37 weken.