Induction of Labour, Foley catheter revisited, Marta Jozwiak, 5 september 2013, Universiteit Leiden
Directe link naar het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Marta Jozwiak van de PROBAAT-studie heeft haar promotie-onderzoek succesvol afgerond. Ze wilde eens en voor altijd duidelijk maken hoe de baring het beste kan worden ingeleid bij vrouwen met een onrijpe cervix. Circa 20-30% van alle bevallingen wereldwijd wordt ingeleid, wat in Nederland neerkomt op zo’n 53.000 inleidingen per jaar.

De onderzoeken in deze dissertatie tonen aan dat de Foley katheter vergelijkbare aantallen keizersneden oplevert in vergelijking met vaginaal toegediende prostaglandines, waardoor beide methoden even effectief zijn. De bevindingen van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en meta-analyses in dit proefschrift laten zien dat er met een Foley katheter minder bijwerkingen zijn dan met prostaglandines.

Het inleiden met een Foley katheter of PGE2 gel bleek vergelijkbare kosten te genereren. Inleiding met een Foley katheter resulteerde echter in minder neonatale ziekenhuisopnames en neonatale asfyxie/fluxus post partum ten opzichte van inleiding met PGE2 gel, dit tegen aanvaardbare kosten. In een scenario waar de Foley katheter in een ambulante setting wordt gebruikt voor rijping, kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd ten gunste van de Foley katheter, door het terugbrengen van de tijd die doorgebracht wordt op de verloskamers.