Perinatal and maternal health inequalities: effects of places of residence and delivery Hanneke de Graaf 28 mei 2013, Erasmus Universiteit Rotterdam
Directe link naar het hele proefschrift op Kennispoort Verloskunde.
Directe link naar het hele artikel in Medisch Contact op Kennispoort Verloskunde.
LET OP: U moet ingelogd zijn om deze PDF’s te kunnen downloaden.

Voor wie het nog niet wist, de WOZ-waarde in een wijk is een goede voorspeller voor het risico op perinatale sterfte of ziekte. De afzonderlijke publicaties van Hanneke de Graaf over de correlatie tussen wonen in een achterstandswijk en perinatale uitkomsten, hebben al veel stof doen opwaaien.

Een greep uit de opvallendste resultaten: In Nederland vindt zes procent van de geboorten plaats in achterstandswijken, terwijl dit percentage in grote steden als Rotterdam maar liefst 46% bedraagt. Ook na correctie voor effecten als leeftijd van de moeder, pariteit, comorbiditeit en etniciteit, bedraagt het extra risico op perinatale sterfte 21%, als gevolg van het wonen in een achterstandswijk. Wat betreft perinatale ziekte is er een extra risico op vroeggeboorte van 16%, op foetale groeivertraging van 11% en op een lage Apgar-score van 11%. Ook de maternale sterfte is fors hoger in achterstandswijken, vooral in de grote steden: 10,8 per 100.000 landelijk versus circa 20 in Rotterdam en Den Haag. Hoe nu verder? Over de oplossingen voor het probleem schreef Hanneke de Graaf, samen met haar collega’s Eric Steegers, Semiha Denkta en Gouke Bonsel begin 2013 een interessant artikel in Medisch Contact met de titel ‘Sociale verloskunde voorkomt armoedeval.’ Daarin wordt ondermeer bepleit dat de sociale verloskunde uit de jaren zeventig een revival verdient. Sociale verloskunde heeft heel nadrukkelijk aandacht voor de zwangere vrouw en de maatschappelijke context waarin haar bevalling zal plaatsvinden. Huisartsen, verloskundigen en gynaecologen gebruiken de intake standaard voor het vaststellen van zowel de medische, niet-medische als sociale risicostatus, inclusief de woon- en gezinssituatie. Risico’s in de leefstijl (roken, alcohol, voeding) en psychosociale en psychiatrische problematiek moeten actief worden aangepakt. Dit is een uitdaging, omdat individuele preventie relatief veel tijd en overleg vraagt bij deze zwangeren.

Het hele proefschrift van Hanneke de Graaf en het geciteerde artikel uit Medisch Contact kunnen worden gedownload op Kennispoort Verloskunde