Personalized fertility care in the internet era.
Annemijn Aarts, 12 september 2012. Radboud Universiteit Nijmegen

Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.

Eindelijk een Nederlands proefschrift over de mogelijkheden van online zorgverlening in de wereld van zwangerschap en geboorte. Het onderzoek richt zich helemaal op begeleiding van ouderparen met een kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen. Zoals bekend zijn de behandelingen van deze groepen fysiek en psychisch zwaar. Patiënten hebben behoefte aan een persoonlijke benadering, met een eigen actieve rol en aandacht voor diens kwaliteit van leven. Internetbegeleiding kan heel goed werken, zo blijkt. Het zijn wel complexe interventies die stap-voor-stap moeten worden ontwikkeld en getest.

Het online-aspect van de zorgverlening onderzocht Annemijn Aarts middels een literatuurstudie en twee interventies. De ‘scoping review’, een literatuurstudie naar interventies in de voortplantingsgeneeskunde via internet (peildatum: 1 september 2011), leverde twintig studies op. Informatievoorziening, steun en bevorderen van mentale gezondheid waren de meest genoemde doelstellingen. Opvallend was het gebrek aan interactie. Aarts pleit voor het inzetten van meer dynamische elementen. Ze bedacht en toetste vervolgens twee interventies: één met online zorgcommunities en één met een persoonlijke zorgcommunity (PZC). In het eerste geval kunnen zorgverleners en patiënten van één kliniek communiceren met elkaar en informatie uitwisselen. Aarts ontwikkelde een strategie voor ziekenhuizen om zo’n online community te implementeren. Patiënten waren erg enthousiast: de zorg werd toegankelijker, ze konden altijd hun vraag kwijt en vonden lotgenotencontact.?Belangrijke succesfactoren voor het slagen van een community zijn onder andere: doelgroepgerichte marketing, toevoeging social media aan de community, frequente informatie en updates van zorgverleners.

In het geval van de PZC bouwt de patiënt als het ware zijn of haar eigen online ziekenhuis. Concreet is gekeken naar de community www.mijnzorgnet.nl. Alle, vanuit verschillende instellingen, bij deze ene patiënt betrokken zorgverleners kunnen binnen deze community met elkaar en met de patiënt communiceren en (medische) informatie uitwisselen. Dit alles met de patiënt aan het roer. Aarts toont aan dat de PZC vele kansen biedt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.