Kinderen met galgangatresie zijn niet in staat voldoende vitamine K op te nemen, waardoor er bloedingen kunnen optreden (vitamine K deficiency bleeding; VKDB).

Van Hasselt M.
Vitamin K prophylaxis revisted. Focus on risk factors.
Promotie 21 april 2009, Universiteit Utrecht
Het volledige proefschrift is te lezen op Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen graag)

Kinderen met galgangatresie zijn niet in staat voldoende vitamine K op te nemen, waardoor er bloedingen kunnen optreden (vitamine K deficiency bleeding; VKDB). Profylactisch toedienen van extra vitamine K aan deze zuigelingen is geïndiceerd. Omdat een galgangatresie veelal pas later wordt opgespoord en aanvankelijk dus niet duidelijk is welke pasgeborenen baat zouden hebben bij extra vitamine K, wordt vitamine K profylaxe aan alle zuigelingen aanbevolen.

Het preventief toedienen van vitamine K aan zuigelingen ter voorkoming van VKDB sinds 1990, heeft geleid tot een daling van VKDB. Het huidige advies bestaat uit het oraal toedienen van 1 mg vitamine K direct post partum oraal aan alle kinderen. Vervolgens vanaf week 2 tot eind derde maand dagelijks 25 ?g vitamine K oraal, te geven aan borstgevoede kinderen. Kinderen die flesvoeding krijgen hoeven geen extra vitamine K, want dat zit al in flesvoeding verwerkt. Ondanks dit profylaxe regime bleven er echter gevallen van VKDB (o.a. met hersenbloedingen) voorkomen. In Nederland overlijden gemiddeld zes zuigelingen per jaar aan VKDB. Kinderarts Peter van Hasselt heeft daarom het profylaxe regime van Nederland vergeleken met Denemarken.

In Denemarken werd direct post partum 2 mg vitamine K oraal toegediend en vervolgens aan kinderen die borstvoeding krijgen wekelijks 1 mg vitamine K oraal. Sinds juli 2000 is het beleid om aan alle kinderen post partum 2 mg intramusculair toe te dienen. Beide beleidsopties in Denemarken leidden tot (ongeveer 10 keer) minder gevallen van VKDB dan in Nederland. Van Hasselt concludeert dat meer vitamine K een betere profylactische werking heeft. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde werkt aan een nieuwe richtlijn.