De screening op aangeboren afwijkingen bij tweelingzwangerschappen is gecompliceerder dan bij eenlingzwangerschap, zo concludeert Ingeborg Linskens in haar proefschrift.

6 junuari 2011, Vrij Universiteit Amsterdam
Prenatal screening in twin pregnancies
Ingeborg Linskens
De Nederlandse en Engelse samenvatting van het proefschrift zijn hier te vinden op Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen). De digitale versie van het proefschrift is nog niet helemaal vrijgegeven

De screening op aangeboren afwijkingen bij tweelingzwangerschappen is gecompliceerder dan bij eenlingzwangerschap, zo concludeert Ingeborg Linskens in haar proefschrift. Er moet rekening gehouden worden met de verschillende opties dat beide foetussen niet zijn aangedaan, slechts één foetus is aangedaan (discordant) of dat beiden zijn aangedaan (concordant). Bij DS-screening moeten ‘foetusspecifieke’ kenmerken (NT-metingen) en ‘zwangerschapsspecifieke’ kenmerken (serummarkers) in overweging genomen worden bij een tweelingzwangerschap. Bovendien hebben tweelingzwangerschappen in het algemeen een verhoogde kans op een gecompliceerde zwanger schapsuitkomst in vergelijking met een eenlingzwangerschap.

Linskens beschrijft screeningmethoden voor het opsporen van een afwijkend aantal chromosomen (aneuplodie) en van structurele afwijkingen bij tweelingzwangerschappen met gebruik van de oude en nieuwe screeningmarkers en het screenen op een gecompliceerde uitkomst van de zwangerschap.

Zij adviseert om screeningresultaten te rapporteren per foetus in plaats van per zwangerschap. Eerste trimester screening heeft de voorkeur boven screening op basis van alleen de leeftijd van de moeder. Ingeborg Linskens beveelt aan om de screening bij tweelingzwangerschappen in de toekomst te verbeteren en pleit voor verdere bestudering van aanvullende echomarkers en verder onderzoek naar de huidige en eventuele nieuwe serummarkers als voorspellers van een gecompliceerde zwangerschapsuitkomst bij tweelingen.