Op dezelfde dag als Linda Martin, promoveerde haar collega AVAG-docente en verloskundige Janneke Gitsels-van der Wal aan de VU in Amsterdam. Ook haar onderzoek putte uit data van de Deliver-studie, met speciale aandacht voor de rol van religie bij Turkse en Marokkaanse moslimvrouwen als ze moeten kiezen voor een combinatietest. En dat blijkt inderdaad een wezenlijke rol te spelen. Zie over de concrete motieven onze eerdere samenvatting van een publicatie in MIdwifery.

De Turkse en Marokkaanse vrouwen geven de voorkeur aan een verloskundige die het initiatief neemt om hun religieuze waarden te bespreken met als doel een weloverwogen keuze te kunnen maken. Daarnaast hebben ze het liefste een verloskundige die kennis heeft van Islamitische perspectieven op het leven. En die kennis hebben verloskundigen doorgaans onvoldoende. De meerderheid van de counselors (65%) heeft daarom behoefte aan extra onderwijs over religieuze overtuigingen in relatie tot het counselen over prenatale screening op aangeboren afwijkingen.

Directe link naar de volledige Nederlandse samenvatting van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde
LET OP: U moet ingelogd zijn om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.