In vitro fertilisatie (IVF) gaat gepaard met stress waardoor een aanzienlijk aantal paren voortijdig stopt met de behandeling. Het is zinvol om te bekijken wat de reden is van de beëindiging en psychologische zorg hierop aan te passen. Van Dongen heeft paren gescreend op stress en
risicofactoren voor stress voorafgaand aan hun IVF behandeling.

Vrouwen met een verhoogd risico op stress kregen tijdens hun IVF-behandeling een online psychologische interventie aangeboden. Het doel hiervan was om stress tijdens de IVF behandeling te voorkomen. De online interventie blijkt effectief bij paren die de interventie gebruikten zoals deze bedoeld is. Daarnaast blijkt dat er interesse is voor een dergelijke interventie.

e-Therapy to reduce emotional distress in women undergoing assisted reproductive technology (ART): a feasibility randomized controlled trial
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26965429